Ingå kraftverk ska ge rum för nytt

Rivs. I april börjar konkreta rivningsåtgärder vid kraftverket i Ingå.Bild: Lina Enlund

Den första april börjar arbetet med att riva kolkraftverket i Ingå. De mäktiga piporna som varit landmärken på orten i fyrtio år faller i slutet av 2019.