Ingå köper tid för beslut om skolhus

Repareras. De nödvändigaste reparationerna i Kyrkfjärdens skola ska enligt ett nytt förslag göras nästa år. Den större renoveringen låter vänta på sig. Bild: VN-arkiv/Marit Lundström

Utred läget i Kyrkfjärdens skola bättre och genomför en renovering inom fem år men riv stenhuset. Det föreslår tjänstemän för kommunstyrelsen i Ingå.

Renoveringen av Kyrkfjärdens skola har under året diskuterats i Ingås olika förtroendeorgan. Senast i augusti föreslog tjänstemän tre alternativ för skolans framtid, som alla innehöll nybygge i någon form.

Nu backar tjänstemännen och vill ha tilläggsutredningar för att kunna fatta ett bättre beslut om skolans framtid. Förslaget till styrelsen, som ska behandla ärendet på måndagen, är att planeringen fortsätter och att den lösning som väljs förverkligas inom fem år. Skolrenoveringen ska behandlas som en del av kommunens servicenätutredning, och alternativa verksamhetsmodeller ska granskas.

Nödvändiga reparationer i skolfastigheten föreslås göras nästa år. Eventuellt blir kommunen tvungen att skaffa ersättande paviljonger för att tillgodose skolans behov av utrymmen under de följande fem åren.

För att göra rum för paviljongerna ska stenhuset vid skolan rivas.

Mer läsning