Ingå hittade billigare företag för filmning av fullmäktige – men inte för varje möte

Redan nästa år kan det hända att Ingås fullmäktigemöten filmas, åtminstone ibland. Hur länge projektet fortsätter beror på tittarmängden.

Ingå kommun har utrett olika möjligheter för videfilmning av fullmäktiges möten, så som görs i många andra västnyländska kommuner. Ärendet remitterades till beredningen i juni, eftersom de alternativ som då tagits fram visat sig vara mer än dubbelt så dyra som i grannkommunen.

Nu har ett billigare alternativ vaskats fram, men företaget är så litet att det inte har resurser att närvara vid alla fullmäktiges möten. Beredningen föreslår ändå att Ingå börjar filma fullmäktiges möten på prov i ett halvt år. Beroende på tittarmängden kan försöket förlängas.

Alternativ till videfilmning som nämns i beredningen är att Ingås informatör gör en videointervju med fullmäktiges presidium dagen efter mötet och lägger upp filmen på kommunens Facebooksida.

Kommunstyrelsen fattar beslut om filmning av fullmäktigemöten vid sitt möte på måndag.

Mer läsning