Ingå har stort investeringstryck – styrelsen prioriterar inte motionsstigen

Den motionsbana och naturstig söder om stamvägen som föreslagits i en motion är inte en prioritet för kommunen, anser styrelsen. I stället borde man se över sina befintliga anläggningar.

Kommunstyrelsen i Ingå föreslår att motionen om naturstigen inte föranleder några åtgärder i det här skedet. Eftersom investeringsbördan i kommunen de kommande åren är betydande är det inte ändamålsenligt att satsa på anläggandet av en ny motionsstig. I stället betonar styrelsen att kommunen ska satsa på de idrottsplatser som finns så att de är i gott skick.

I bakgrunden finns sannolikt den ansökan om understöd som lämnats in till kommunen av fotbollsföreningen IIF. IIF ville ha kompensation av kommunen för att föreningen varit tvungen att hyra konstgräsplanen vid Aktia arena även sommartid, eftersom fotbollsplanen vid Merituulen koulu är i så dåligt skick och inte restaurerats på många år. Föreningen beviljades 6 000 euro av bildnings- och välfärdsnämnden.

Mer läsning