"Inga grunder för att fälla varg"

I rörelse. Här är en av vargarna som rört sig kring Koskis gård. Bild: FREDRIK VON LIMBURG STIRUM

Vargflocken i Salo och Raseborg har minskat. Det finns nu färre vargar än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Skador orsakade av varg har inte ökat – tvärtom.

Det hävdar Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys, Raseborgs Natur och Miljö samt Naturskyddsförbundet i Egentliga Finland i en gemensam skrivelse. Föreningarna är inte av samma åsikt om behovet av vargjakt som majoriteten i vargrevirsamarbetsgruppen. Den så kallade varggruppen har bland annat hänvisat till hotet om flockens tillväxt och konstaterat att målet med jakten är att hålla vargarna tillräckligt skygga för människor.

Man har följt med vargflockarnas tillväxt i Finland och i motsats till vad man ofta tror, växer inte flockarna från år till år på vissa områden. Flockens storlek hålls någorlunda oförändrad eftersom naturen får ungarna att lämna flocken när de blir vuxna. De söker egna revir åt sig där det finns tillräckligt med föda. I Finland är ett vargrevir i medeltal mellan 700 och 1 000 kvadratkilometer stort. Det betyder att det inte ryms många stora revir på de splittrade skogspartierna i södra Finland. Det ser de revirmedvetna vargarna själva till, skriver miljöföreningarna.

Enligt dem finns det för tillfället en vargflock på sex individer på Salo-Raseborgsområdet. En av fjolårsungarna dog när den blev påkörd av en bil. I januari 2017 bestod flocken av sju vargar. Flockens revir har inte förändrats.

Det finns dock observationer av vargar eller djur som liknar varg också i närheten av bebyggelse. I de tätbebyggda delarna av landet är det omöjligt för vargen att helt undvika bebyggelse. Speciellt nyfikna unga vargar kan göra avstickare i trädgårdar.

I Finland finns väldigt få vargar som beter sig otypiskt för sitt slag och för hur man ska handskas med dem finns myndighetsdirektiv. På det aktuella reviret har man inte stött på vargar som beter sig avvikande.

Fortsatt uppföljning

Som förebyggande åtgärd föreslår föreningarna i stället att man i stället för jakt forstätter observera flocken och bokföringen av skador samt att man beslutar om licenser enligt de skador som uppstår om det finns behov av det.

Man borde börja använda aktiv skrämsel av varg nära bebyggelse och gårdar med boskap. Man måste också lära sig förstå vad som är normalt beteende av varg och vad som är ett reellt hot.

Föreningarnas mål är att man genom att diskutera och öppet dela fakta om vargen skulle kunna se vargen som ett fascinerande inslag i naturen. Man påpekar dock att människornas trygghet och levebröd måste beaktas.