Ingå gör undantag för servicehem

Byggnads- och miljönämnden i Ingå väntas vid sitt möte på tisdag ge grönt ljus åt undantagslov för ett serviceboende i Beteshagen invid brandstationen.

Planläggningschef Minna Penttinen har förordat ansökan av Esperi care, som vill bygga ett vårdhem för personer med specialbehov. Vårdhemmet ska omfatta en servicebyggnad på 716 kvadratmeter och en radhuslänga på 287 kvadratmeter. Båda byggnaderna byggs i en våning. Servicebyggnaden har sjutton platser för boende, radhuslängan ska har sju lägenheter.

Mer läsning