Ingå gör rum för fler bilar – här får du parkera i framtiden

Oändamålsenligt. Parkeringen i Ingå småbåtshamn ska förbättras under de kommande åren. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Torgparkeringen i Ingå blir kvar – i stället flyttas torget. P-områden ska byggas ut och få tydligare märkningar för effektivare användning, och helt nya p-områden röjas på sikt.

Redan i sommar ska det bli mera struktur på parkeringen i Ingå småbåtshamn. Grusplanen mittemot Wilhelmsdal, som redan används för parkering, ska utvidgas och p-platserna märkas ut så att området anvä...