Ingå går mot miljonförlust – skatterna minskar och sjukvården blir dyrare

Bild: Ingå kommun

Ingås ekonomi backar rejält – enligt uppskattning blir det ekonomiska resultatet i år en miljon sämre än budgeterat. Kommunalskatten minskar med över 900 000 euro och den specialiserade sjukvården blir 500 000 euro dyrare än beräknat.

Trassel med inkomstregistret, allt färre arbetande Ingåbor och lägre fastighets- och samfundsskatt - det är huvudorsakerna till att Ingås skatteintäkter ser ut att bli 918 000 euro lägre än budgeterat. Lägger man till 115 000 euro lägre statsandelar och kring en halv miljon dyrare specialiserad sjukvård än budgeterat ser prognosen för Ingås resultat dyster ut.

Det första halvåret landar på ett minus på 937 000 euro, och prognosen för hela året är -880 000 euro. I fjol var halvårsresultatet 138 000 på plus och hela årets resultat +805 000 euro.

– Statens problem med inkomstskatteregistret och skattekorten påverkar oss, förstås. Men nu vet vi ännu inte vad utfallet de facto blir, blir det kompensationer eller hur ska vi gå till väga. Men jag har svårt att se att det blir så mycket kompensationer att vi går på plus, säger kommundirektör Robert Nyman.

Kommer detta att föranleda åtgärder i kommunen?

– Det är omöjligt att göra sådana ändringen i driften så att det kompenserar årets resultat, det går inte. Det som det här gör är att medvetandegöra att vi också i fortsättningen måste vara uppmärksamma med vår ekonomi, som vi alltid har varit.

Inte bara inkomstskatten utan också fastighetsskatten för Ingå sjunker i år. Där utgör en stor post av Fortum, som inte längre betalar fastighetsskatt för kraftverket som rivs i Joddböle.

Utöver skatteintäkterna är det den specialiserade sjukvården som belastar kommunens resultat. Den beräknas bli en halv miljon dyrare än budgeterat i år.

– Men om man frånser den specialiserade sjukvården är vår drift på plus i förhållande till budgeten, säger Nyman.

Nu behöver kommunen snabbt få i lås halvfärdiga projekt som kan påverka resultatet positivt. Ett sådant är försäljningen av tomterna Ingåstrandområdet, en fråga som ska behandlas i kommunstyrelsen på måndag och i fullmäktige den 16 september.

Mer läsning