Ingå församling söker en ny kyrkoherde

Slutar. Torsten Sandell har sagt upp sig från kyrkoherdejobbet i Ingå för att fortsätta sitt värv i Turkiet. Bild: VN-arkiv/Benjamin Lundin

Kyrkoherden i Ingå församling Torsten Sandell har sagt upp sig från årsskiftet.

Sandell har varit tjänstledig sedan 2014 för att arbeta i Turkiet. Tom Sjöblom har skött jobbet under Sandells tjänstledighet.

Kyrkoherdetjänsten i Ingå församling kan sökas fram till den 22 februari. Valet förrättas som indirekt val, vilket innebär att det är kyrkofullmäktige som väljer kyrkoherde.