Ingå församling investerar i brudrum i kyrkan

Ingå församlings höjning av skattesatsen inför fjolåret märks nu i mera klirr i kassan. Och det behövs, för församlingen planerar att bygga ett så kallat brudrum inne i kyrkan.

Planerna för ett nytt brudrum, eller en toalett, ska godkännas av kyrkostyrelsen och av museiverket, men Ingå församling räknar med att komma i gång med bygget någon gång under året.

– Det är en stor investering. Det kan gå till nästa år innan det blir klar, men arbetet påbörjas i år, säger kyrkoherde Tom Sjöblom.

Ingå församling hörde till den femtedel av församlingarna i Finland där skatteintäkterna ökade eller hölls på samma nivå som året innan. I de västnyländska församlingarna ökade skatteintäkterna även i samfälligheterna i Sjundeå och Kyrkslätt, medan Hangö, Raseborg och Lojo fick se sina skatteintäkter minska.

– Jag tror inte att vi har gjort något annorlunda än våra grannförsamlingar. Det här är första året efter att vi höjde skatten med 0,25 procentenheter, så det märks ju nu. Vi har också lyckats hålla medlemsantalet relativt stabilt, säger Sjöblom.

En procent färre per år

Ingå församling har tappat kring 400 medlemmar på nio år, vilket är kring tio procent. I hela kyrkan har nedgången varit kring en procent årligen.

– Ingå är en landsbygdsort och människorna tänker lite mera traditionellt än på större orter, säger Sjöblom.

– Utskrivning ur kyrkan är framför allt ett stadsfenomen men på grund av flyttrörelsen växer befolkningen mest i städerna. Det märks genom att medlemsantalet i stora församlingar växer, säger forskare Veli-Matti Salminen som sammanställt färsk statistik om medlemsantalet i kyrkan i fjol.

50 000 skrev ut sig

I slutet av fjolåret hade kyrkan 3 965 277 medlemmar. Det betyder att 71,9 procent av finländarna hör till kyrkan.

Allt som allt skrev 50 100 personer ut sig ur kyrkan under fjolåret samtidigt som nästan 17 000 personer blev medlemmar i kyrkan. Under 2016 döptes kring 36 600 barn och nästan 44 800 kyrkomedlemmar avled.

Trenden är den samma som under tidigare år.

Kyrkoskatt betalas av dem som är medlemmar i Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

Skattsatsen bestäms av kyrkliga samfälligheter eller av självständiga församlingar. I de västnyländska församlingarna varierar skattesatsen för i år mellan 1,25 i Kyrkslätt och 1,75 i Ingå.

Förändringen i kyrkoskatt i fjol jämfört med året innan (i procent):

Hangö kyrkliga samfällighet -5,1

Raseborgs kyrkliga samfällighet -3,7

Ingå församling +10,3

Sjundeå kyrkliga samfällighet +4,5

Lojo kyrkliga samfällighet –1,8

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet +1,8

Mer läsning