Ingå får nya cykelvägar – det här är de godkända projekten

Över 200 000 euro har reserverats för projekt som bland annat ska förbättra möjligheterna att cykla. Bild: VN-arkiv/Tiia Mustonen

Ingå kommun har reserverat 250 000 euro för projekt som gäller gång- och cykeltrafik.

Ingåborna ska enligt planen få två nya gång- och cykelvägar i år. Mest pengar, 100 000 euro, har kommunen för avsikt att använda för att planera och bygga en gång- och cykelväg från Västerleden till Bastubackavägen. Den cirka 350 meter långa vägen förkortar enligt kommunen avsevärt vägen från bostadsområdet i Westerkulla till badstranden vid Björkudden, och ökar utbudet av friluftsrutter i kommunen. Både planeringen och byggandet ska göras i år.

Därtill ska Ingå bygga en tillgänglig gång- och cykelväg från Wilhelmsdal till Lilludden. Projektet har fått statlig finansiering för ungefär hälften av de totala kostnaderna på 60 000 euro. Ett villkor för bidraget är att vägen byggs i år.

I år ska Ingå också planera en gång- och cykelväg från Heimgårdsvägen till Västerleden. Tanken är att vägen byggs åren 2022–2023. Orsaken till det här projektet är att kommunen under det senaste året har sålt flera tomter på Heimgårdsvägen. En gång- och cykelväg från området förkortar resan till centrum och Kyrkfjärdens skola.

Totalt har kommunen reserverat 250 000 euro för projekt som gäller gång- och cykeltrafik.

Tekniska nämnden i Ingå godkände planerna i tisdags.