Ingå diskuterar alternativ till Virkby

I samband med att renoveringen av Källhagens skola behandlas ser Ingå också över hela sitt skolavtal med Lojo. Alla alternativ kan beaktas.

Ingå står inför en nota på kring 500 000 för saneringen av Källhagens skola i Virkby, där Ingåeleverna får gå sina högstadieår. I samband med att renoveringen kom på tapeten visade det sig också att skolavtalet mellan Ingå och Lojo, som härstammar från 1990-talet, är föråldrat och behöver förnyas.

– I och med att avtalet ses över måste vi beakta alla möjligheter, säger Ingås kommundirektör Jarl Boström.

I klartext betyder det att Ingå inte är tvungen att samarbeta just med Lojo när det gäller högstadieundervisningen. Frågan är en del av det större paket som det nya kommunfullmäktige måste ta ställning till under året: den kommunala strategin.

– Skolfrågorna är en av de viktiga frågor som blir kvar i kommunen då social- och hälsovårdsreformen är genomförd. Frågan om hur vi ska ha det i Ingå hänger ihop med hela skolnätet i västra Nyland och det är en mycket stor fråga.

Förutom skolnätet kan diskussionen också påverkas av de problem med kollektivtrafiken som präglat kommunerna i Västnyland.

– Vi borde kombinera alla skjutsar så att det blir en helhet. Och då är vår pulsåder stamväg 51, säger Boström.

Skolavtalet och strategin ska behandlas i Ingå fullmäktige innan året är slut.