Ingå betalar inte ut retroaktiv lön – skulle kosta kommunen över 100 000 euro

Kommunen betalar inte ut retroaktiv lön till tre anställda som anser att de fått för lite lön. Att korrigera felaktiga löner skulle kosta kommunen minst 100 000 euro.

Kommunstyrelsen förkastade i måndags rättelseyrkanden av tre personer som anser att de har fått felaktig lön. Styrelsen behandlade senast ärendet i mars. Då ville politikerna ha klarare uppgifter om vad det skulle kosta kommunen att betala ut de felaktiga lönerna, eftersom ärendet gäller fler än bara de tre som gjort en rättelseyrkan.

Nu har personalchefen kommit till att det skulle kosta kommunen åtminstone 100 000 euro att korrigera lönerna från år 2012 framåt. Då infördes en ändring i tjänste- och arbetskollektivavtalet (Akta) som innebär att kommunerna inte längre kan betala lägre lön till personal på grund av att de inte är behöriga. I stället måste alla som har samma arbetsuppgifter få samma lön, oberoende av utbildning. Kommunen hade ändå missat ändringen och betalat lägre lön till anställda inom vård- och omsorgsväsendet och bildningssektorn.

Utöver lönekostnader skulle det även uppstå kostnader för att beräkna hur mycket lön som ska betalas ut. Kommunen har bytt datasystemet för löneberäkning 2015, vilket betyder att lönekorrigeringarna för åren före det måste räknas manuellt. Personalchefen räknar med att det skulle ta 240 timmar att utföra arbetet. Timlönen för ett sådant arbete ligger på 70 euro i timmen. Utan moms blir det 16 800 euro.

Styrelsen konstatera också vid behandlingen tidigare i våras att rättelseyrkandena kommit in för sent och därför har förfallit.

Mer läsning