Ingå behöver en egen vårdcentral

En viktig investering vi måste fatta beslut om nästa år är hälsovårdscentralen. För mig är det viktigt att vi i Ingå också i framtiden har en egen hälsovårdscentral.

Kommunfullmäktige i Ingå godkände budgeten för 2022 i början av förra veckan. Jag är glad att det ekonomiska läget ser bättre ut nu än det gjorde i fjol. Trots att prognoserna i fjol var dåliga ser det ändå ut som att vi gör ett rejält överskott på ungefär 1,2 miljoner euro i Ingå i år.

Investeringarna i kommunen har diskuterats under hela den tid jag varit styrelseordförande, sedan 2017. När vi aktivt började ta itu med vår förhållandevis höga investeringsskuld har det förstås lett till att Ingå nu har en stor investeringsbörda. Det har inte att göra med att vi skulle vilja göra en massa investeringar just nu, utan på att investeringar skjutits fram och inte verkställts som planerat av olika orsaker. Vi är nu i det läget att vi som beslutsfattare och tjänstemän måste försöka lösa ekvationen med hur vi balanserar vår investeringsbörda i förhållande till kommunens ekonomiska läge.

Det är värt att notera att kommunfullmäktige i Ingå enhälligt godkände både budgeten för 2022 och investeringarna för de kommande åren. Ingå är i en stark utvecklingsfas och det ska vi vara tacksamma över. Vi har en stark framtidstro och genom våra investeringar vill vi säkerställa en fungerande service för alla Ingåbor.

En viktig investering vi måste fatta beslut om nästa år är hälsovårdscentralen. För mig är det viktigt att vi i Ingå också i framtiden har en egen hälsovårdscentral. Det är därför helt främmande för mig att resonera som De Gröna i Ingås ordförande Tuomas Bergström som i sin insändare i VN 12.11 tycker att vi borde vänta och låta välfärdsområdet bestämma hur man gör med vår hälsovårdscentral.

Faktum är att Ingås hälsovårdscentral lider av stora utrymmesproblem.

Som styrelseordförande anser jag att vi ska göra en förnuftig investering nu med tanke på framtiden, så att vi kan trygga när servicen för alla Ingåbor i den egna hemkommunen. Framöver kommer välfärdsområdena att ansvara för social- och hälsovårdstjänsterna – och det är viktigt för Ingåbornas välmående, och kommunens livskraft att basservicen finns i Ingå också framöver. Det är nu vi ska agera.

I Ingå har vi en stark vilja att utveckla kommunen. Det innebär också att vi behöver investera för att säkerställa en god närservice. Detsamma gäller också då vi vill skapa förutsättningar för näringslivet, och ge fler möjlighet att bo i Ingå. Enligt de ekonomiska beräkningar vi har att tillgå kommer vi att klara av kommande investeringar ifall inga överraskningar sker. Kommunstyrelsen kommer, i enlighet med fullmäktiges budget, aktivt följa med investeringshelheten för Ingås del.

Ingå är en fantastisk kommun. För att vi ska säkerställa en god vardag för alla Ingåbor och få fler att vilja flytta hit måste vi våga satsa. Alla satsningar vi gör ska förstås bedömas noga, både ur ett ekonomiskt perspektiv men också så att vi arbetar för att servicen fungerar.

Henrik Wickström Styrelseordförande, Ingå SFP