Ingå asfalterar Wilhelmsdals parkering – Degerby får nu sin gatuplan

Det avsnitt av Ola Westmans allé som löper vid Wilhelmsdal ska repareras och parkeringsområdet vid huset ska asfalteras. Några andra gator förbättras också i år.

Ingå kommun har reserverat 100 000 euro för asfaltering och förbättring av gator. I tisdags beslutade tekniska nämnden om vilka avsnitt som ska prioriteras i år. Utöver Ola Westmans allé och parkeringen vid WIlhelmsdal ska Kraftverksvägen och trumman under Oxhagavägen repareras.

Dessutom beslutade nämnden att sandplanen i västra delen av hamnen förbättras, och att Degerbyvägen förses med farthinder för att förbättra trafiksäkerheten. Innan farthindren i Degerby byggs ska kommunen ändå färdigställa den gatuplan för Degerby som planerats redan i januari. Planeringsarbetet är beställt för några veckor sedan, och när gatuplanen är klar ska invånarna få kommentera den. Planen ska beakta farthindren, belysningen och trafikmärkena på hela vägsträckan.

– Det finns många åsikter om hur farthindren ska placeras så det är bättre att vi gör det den officiella vägen, säger samhällstekniska direktören Aija Aunio.

Beslutet att göra en gatuplan för Degerby kom till efter att en grupp Degerbybor framfört sin oro över trafiksäkerheten längs Degerbyvägen. Dessutom upptäckte kommunen att ett av farthindren i Degerby är felaktigt byggt.

Mer läsning