Ingå är femte bäst i landet för företagare

Tillbygge. Årets företag i Ingå i fjol, Kodin tavaratalo, hör till de företag som utvecklat sin verksamhet de senaste åren. – Jag skulle inte satsa på affären i Ingå om jag inte trodde på kommunens potential och framtid, sade företagaren Juha Anttalainen då han fick utmärkelsen i höstas. Bild: Ingå kommun Kristoffer Nöjd

Ingå ligger femma i sin klass i en riksomfattande undersökning där företagare själva bedömer hur företagarvänliga kommuner är. Samarbete och dialog är Ingås styrkor, anser den lokala företagarföreningen.

– Det är en jättestor sak för Ingå att komma på femte plats! Kommunen har aldrig tidigare varit med på några topplistor i den här barometern, tidigare har Ingåföretagare knappt ens svarat på enkäten, säger Ulla Gunnarsson, ordförande för den lokala företagarföreningen i Ingå.

Det är i klassen små kommuner som Ingå som enda kommun i Västnyland kommer på topp tio-listan i Finlands företagares kommunbarometer. I hela Nyland är det bara Ingå och Kervo som finns med på listan.

– Företagarna på vårt område svarade aktivt på kommunbarometern, vilket ger oss goda möjligheter att bedöma våra kommuners näringslivspolitik som helhet. Speciellt viktigt är att kommunerna diskuterar resultaten med våra lokalföreningar, säger vd Petri Graeffe från Nylands företagare.

Dialogen är viktig

Ulla Gunnarsson säger att den fina placeringen är det goda samarbetet mellan kommunen och Ingå företagare.

– Vi har jobbat mycket med kommunen och vi har en bra dialog. Företagande har konstaterats vara viktigt i kommunen, och betydelsen av småföretagare för kommunens ekonomi har tagits på allvar, säger hon.

Företagarna i Ingå är speciellt nöjda med kommunens infrastruktur, speciellt i och med det nya företagsområdet Ingåport, och att det kommunala beslutsfattandet är så företagarvänligt.

– När det gäller Ingåport har företagarföreningen varit med i planeringen från början och hela tiden fått information direkt av planläggarna. Föreningen har en representant i kommunens näringslivsarbetsgrupp och i Novagos styrelse, säger Gunnarsson.

Mera lokal upphandling

Men visst finns det rum för förbättring.

– Upphandlingspolitiken, svarar Ulla Gunnarsson utan tvekan.

Hon säger att kommunen borde bli bättre på att göra lokala upphandlingar och använda ortens egna företagare mera.

– Man måste inte ange priset som det viktigaste kriteriet, utan det går att prioritera det lokala. Det är redan nu fullt möjligt enligt upphandlingslagen.

Om kommunen skulle satsa mer på att verkligen ge lokala företagare en chans skulle fler också lämna in ett anbud.

– Nu tänker många lätt att "inte får vi det ändå" eftersom kommunen ofta har anlitat stora företag. Det måste vi nog jobba på.