Inga anbud på Knipnäs, läggs ut på auktionssajt

Idé. Vd för fastighetsbolaget Arne Nummenmaa och Ralf Lindéns tankar i form av en skiss på vad som kunde ritas in på fastigheten i Knipnäs i Ekenäs. Bild: OPKK

Inte ett enda anbud gavs på sjukhusfastigheten Knipnäs på Fågelsången 1 trots att anbudstiden förlängdes med en vecka. Nu läggs objektet i stället ut på en auktionssajt på nätet.

Styrelsen för Fastighets Ab Knipnäs förlängde för en vecka sedan anbudstiden för den före detta sjukhusfastigheten Knipnäs på Fågelsången 1 i Ekenäs. Anbudstiden förlängdes till i fredags. Orsaken till att tiden förlängdes var att det fanns seriösa spekulanter som behövde mer tid för kalkyleringar.

Men inga anbud inkom trots det.

– Därför har styrelsen för Fastighets Ab Knipnäs nu godkänt ett förslag som fastighetsförmedlaren OPKK och bolagets vd gett. Vi föreslår att objektet läggs ut på auktionssajten Huutokaupat.com, säger fastighetsbolagets vd Arne Nummenmaa.

Utan utgångspris

Objektet läggs ut den här veckan, utan utgångspris.

– Dock med förbehåll att vi har rätt att godkänna eller förkasta anbuden, säger Nummenmaa.

Knipnäs ska ligga ute på auktionssajten till den 2 november. Det här kallar Nummenmaa för fas 1. Om inga anbud som kan godkännas inkommer övergår man till fas 2.

– I fas 2 sätter vi ut ett utgångspris, säger han.

Man kommer också kontakta olika företag i hälso- och socialvårdsbranschen, berättar Nummenmaa.

Visning och synlighet

Det kommer att ordnas en allmän visning av fastigheten då den lagts ut på sajten. Men man hoppas också på mycket synlighet och visningar av objektet på Huutokaupat.com – potential finns i varje fall:

– Sajten har tre miljoner registrerade besök per månad.

Privatpersoner får inte annonsera på sajten, den är till för objekt som företag, kommuner, städer och utsökningsmyndigheter vill sälja.

Villatomter med havsutsikt?

Knipnäs fastighet omfattar 3,7 hektar. Till fastighetskomplexet hör fem byggnader, varav huvudbyggnaden är runt 5 000 kvadratmeter stor. Det finns också andra byggnader på tomten.

– Och tomten kan eventuellt förstoras norrut, det är en förhandlingsfråga mellan köpare och säljare, säger Nummenmaa.

Fastigheten har outnyttjad byggrätt på 20 000 kvadratmeter. Nummenmaa och OPKK:s Ralf Lindén har tillsammans skissat och funderat på vad som kunde byggas på fastigheten.

– Vår ritning är helt på lekmannanivå och gjord för att få i gång tankarna på vad som kunde göras. Vi har ritat in åtta villatomter ner mot stranden, dock inte ända ner, en radhustomt längs Fågelsången, samt en gata som skulle löpa ovanför villatomterna. Man kunde också tänka sig serviceboende i moduler mellan villorna och Knipnäs huvudbyggnad, beskriver Nummenmaa.

Fastighets Ab Knipnäs är ett bolag som samägs av Raseborgs stad och yrkesinstitutet Axxell.