Infraljud förklarar inte mystiska vindkraftssymtom

Vindkraftverk blir allt vanligare i Finland. Bild: Ari Sundberg/SPT

En tvåårig undersökning visar att infraljud inte är orsaken till de mystiska symtom som vissa som bor nära vindkraftverk lider av.

Infraljud är inte orsaken till de mystiska besvär som rapporterats av flera personer som bor nära vindkraftverk, visar en undersökning. Undersökningen genomfördes av Teknologiska forskningscentralen (VTT), Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors universitet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) på uppdrag av statsrådet.

Med infraljud avses sådana ljud som är så låga att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat. Ljuden kan ändå mätas med hjälp av teknisk utrustning.

De oförklarliga symtom som personer som bor nära vindkraftverk rapporterat är bland annat tinnitus, sömnproblem, arytmi, huvudvärk och svindel.

Undersökningen bestod av långtidsmätningar, en enkät och ljudprov. Forskarna genomförde mätningar i bostäder som ligger nära vindkraftverk, samlade uppgifter om vilka symtom som kopplas ihop med vindkraftverken och genomförde ett experiment där inspelat infraljud spelades upp för personer som rapporterat symtom samt en kontrollgrupp.

Undersökningen, som pågick i två år, visade bland annat att vindkraftverken förändrade ljudtrycksnivåerna i ljudmiljön kring bostäderna i en mer stadslik riktning inom en radie av 1,5 kilometer. Själva ljudet var ändå så lågt att det inte gick att höra, under 2 hertz.

Iexperimentet framkom inga skillnader mellan gruppen som rapporterat symtom och kontrollgruppen. De hörde inte ljudet och det orsakade inga reaktioner i deras autonoma nervsystem.

Ett sammandrag av projektet har publicerats för beslutsfattarna. Utredningsrapporten ges ut senast i juni 2020.

Mer läsning