Inför välfärdsområdesvalet: Pojopolitikern Roger Hafström önskar klar styrning av vården – "Sjukvården hör till de viktigaste sakerna"

Roger Hafström hoppas att viljestarka politiker tar säte i välfärdsområdenas fullmäktige. – Det är viktigt att man faktiskt lyssnar på de nya områdena, säger han. Bild: Lina Enlund

Roger Hafström hoppas att resurserna inom välfärdsområdena koncentreras till själva vården, där de behövs mest. Det krävs rejäl styrning när organisationen byggs upp, så att administrationen inte börjar sluka för mycket, säger han.

I det stundande välfärdsområdesvalet väljer vi ett fullmäktige som kommer att styra över hela social- och hälsovården, från primärvården och uppåt. Därmed är valet väldigt viktigt, säger Roger Hafströ...