Illavarslande …

Vi rör oss med begrepp som kunde omskrivas så här: det här är sant och motsatsen är den alternativa sanningen.

Jag vet! Det är för tidigt att dra slutsatser om hur Donald Trumps fyra – eller åtta – år som Förenta staternas president till syvende och sist kommer att utformas. Men en sak är redan mer än klar: det finns alla ingredienser för att det inte ska gå bra. Och det började symboliskt nog i pressrummet.

Det är inte nytt i politik att politiker försöker skjuta skulden för uteblivna framgångar på pressen. Vi har också i Finland under de senaste decennierna fått uppleva den här oginheten, men på något sätt handlar det nu om någonting mera allvarligt.

I tyska Koblenz samlades den europeiska högerpopulismen. Tidningar, som arrangörerna inte tyckte om, hade inte tillträde. Det hela blev inte heller bättre av att förklaringarna om vem som egentligen bar ansvaret för beslutet inte riktigt hängde ihop. Men Vita husets pressekreterare var snäppet värre. Efter ett illa underbyggt uttalande av pressekreterarens huvudman blev den nya administrationens första presstillställning närmast en katastrof. Mot bättre vetande och i strid med fotografier som entydigt bevisar motsatsen, hävdade Sean Spicer att han hade det som sedan kom att beskrivas som alternativa fakta.

Vi rör oss med begrepp som kunde omskrivas så här: det här är sant och motsatsen är den alternativa sanningen. Eller omvänt: det ena är lögn och det andra är lögnens alternativ.

Det hade varit så mycket enklare att ducka för hela problemet och till exempel säga att presidenten naturligtvis var så gripen av den symboliska storheten i själva ögonblicket att allting därför föreföll jättestort och betydelsefullt. Inför den förklaringen hade det varit lite nesligt och småskuret att ifrågasätta presidentens rörelse.

Men det som gör mig orolig är tjurskalligheten. Förenta staternas 45:e president är impulsiv och påstridig. Han har inte fakta i rätt ordning och hans världsbild förefaller vara bräckligare än jag tycker mig finna hälsosamt för oss i Europa. Men farligast är administrationens tjurskallighet.

Om den inte elegant kan ducka för alternativa världsbilder kommer de närmaste åren att vara helvetiska. Hela det europeiska säkerhetssystemet byggde på att Förenta staterna var med och bar en del av ansvaret. Och prövostenen ser ut så här: vad hade det blivit av Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen i Helsingfors 1975 om inte Förenta staternas president varit där för att ge den behövliga balansen? Nato byggdes uttryckligen upp utifrån en amerikansk misstro mot de planer som ritades upp i Moskva och som eventuellt också ritas upp nu.

Plötsligt ifrågasätts våra mest grundläggande säkerhetsstrukturer – av alternativa fakta.

Nils Torvalds är ledamot av Europaparlamentet (SFP/Renew Europe).

Mer läsning