Idrottsförbunden vädjar till ministern: Låt barn och unga idrotta

Finlands olympiska kommitté och sju nationella idrottsförbund slår larm om följderna av regeringens restriktioner för barn- och ungdomsidrotten. Bild: VN-arkiv

Ett flertal idrottsförbund vänder sig till vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko. Förbunden vill lätta på restriktionerna för barn- och ungdomsidrotten

Finlands olympiska kommitté och sju nationella idrottsförbund kräver att vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko (C) ska ge barn och unga bättre möjlighet att utöva sin idrott coronaviruset till trots. Kravet ställs i ett öppet brev som publicerades i tisdags och undertecknarna vill luckra upp restriktionerna för att underlätta barns och ungas idrottsverksamhet.

Utöver Finlands olympiska kommitté har även grenförbunden för fotboll, innebandy, volleyboll, styrkelyft, handboll, ishockey och basket skrivit under brevet.

I brevet slås det fast att undertecknarna visserligen förstår att det krävs restriktioner för att hålla coronaviruset under kontroll, men samtidigt önskar förbunden att restriktioner bör stå i proportion till sjukdomsläget. Förbunden och den olympiska kommittén är oroliga för att det faktum att såväl barn- som ungdomsidrotten i stor utsträckning lagts på is under pandemin kan ha en negativ inverkan både på barnens och på de ungas välbefinnande.

Undertecknarna önskar att effekten av åtgärderna som begränsar barn och unga bör övervägas i beslutsfattandet. Framför allt eftersom, enligt brevet, coronaviruset drabbar barn lindrigt. Dessutom konstateras det att det har varit ovanligt med coronavirusfall, virusexponeringar och karantänåtgärder som kan knytas till idrottsföreningarnas verksamhet.

Dramatisk förändring

I det öppna brevet påpekas det att idrottsrörelsen redan nu kan se att coronaviruset gör att många unga idrottare slutar med sin idrott. Enligt undertecknarna har utövarna minskat med 5–20 procent beroende på idrottsgren.

Minskningen är inte bara dålig för de ungas välbefinnande – också idrottsföreningarna påverkas negativt av bortfallet. I brevet betonas det att färre utövare kan öka risken för permitteringar i föreningssammanhang. Många föreningar befinner sig i en prekär ekonomisk situation just nu.

Avslutningsvis riktar sig undertecknarna ytterligare en gång direkt till Annika Saarikko genom att skriva "som vuxna har vi ett ansvar för barnens uppväxt, utveckling och välbefinnande. Vi får inte förblindas av det nya normala och vi får inte förlora vår position som uppfostrare".

Ministern har ännu inte kommenterat brevet.

Mer läsning