Idrotten borde ge alla lika chans

Förändring sker. Anne Ahlefelt säger att arbetet att öka jämställdheten inom idrotten går framåt, men att det fortfarande finns strukturer som upprätthåller äldre synsätt. Bild: Niclas Erlin

Projektet På samma linje arbetar för större jämställdhet bland unga och kvinnor, med fokus på sporten. Tränarna och idrottsledarna är i en nyckelposition för att få förändringar till stånd.

– Det sker förändringar, men de sker långsamt eftersom det finns strukturer som är svåra att bryta.Det säger Anne Ahlefelt som leder ett projekt vars mål är att öka normmedvetenheten och jämställdhete...