I dag stiger bränsleskatten – Finlands bensin redan nu bland de dyraste i EU

Ökning. Priset på bensin och diesel går upp i augusti. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Både energi- och koldioxidskatten höjs.

Bränsleskatten höjs från och med den första augusti. Ändringen ökar de årliga skatteintäkterna från drivmedel med 254 miljoner euro.För fossil motorbensin höjs skatten med 5,71 cent per liter och för...