I vårdens famn och klor

Jag ser i mannens ögon ett skarpt intellekt och en vänlighet och en glädje. Men han kan inte kommunicera på ett för mig förståeligt sätt. Vi ler mot varandra, han nickar. Som till en hälsning.