I samlad tropp till svensk träff

Många. Inemot 90 andraklassare i Karis, från Katarinaskolan och Kiilan koulu, samlades för en svensk träff i Katarinaskolan i går på Svenska dagen. Bild: Kevin Stewart

I går på svenska dagen traskade ett fyrtiotal andraklassare i Kiilan koulu i Karis i väg över järnvägsbron, genom centrum och raka vägen till Katarinaskolan.

Då den nya läroplanen trädde i kraft i Finland i fjol öppnades möjligheter till en massa roliga saker. I Karis i Raseborg startade man bland annat upp ett samarbete över språkgränserna.

– Projektet började i fjol då läroplanen var ny och man nu skulle börja med svenska eller finska redan från första årskursen. De dåvarande ettornas lärare höll dubbellektion i svenska i Kiilan koulu och därifrån kom lärare och höll finsklektion på motsvarande sätt, säger Katarinaskolans rektor Elisabeth Ehrstedt.

Nu elevernas tur till utbyte

Därifrån, från lärarutbytet, har man tagit det vidare till utbyte och samvaro mellan eleverna, som vid det här laget är andraklassare. Årets förstaklassare har ett liknande samarbete.

I går hade skolorna prickat in en elevträff för andraklassarna i Katarinaskolan.

– Att det var på svenska dagen råkade sig, men det passar ju bra, säger Elisabeth Ehrstedt.

Fyrtiotalet andraklassare från finska Kiilan koulu vandrade i samlad tropp genom Karis för att umgås och leka med sina inemot femtio jämnåriga kamrater i den svenska skolan.

– Tanken med samarbetet är att överbygga fördomar och redan i tidig ålder vänja dem vid varandra och det andra inhemska språket.

Eleverna träffas varannan gång i Kiilan koulu, varannan i Katarinaskolan med ungefär fem sex veckors mellanrum, beskriver Elisabeth Ehrstedt.

För många är det ändå inte en jättestor sak alls att umgås över språkgränserna i och med att man också gör det på fritiden. Många spelar handboll med BK-46 och andra dansar med Hurja piruetti, säger Elisabeth Ehrstedt.

– Dessutom kommer en tredjedel av våra elever från tvåspråkiga familjer.

Också annat samarbete

Det här är inte den enda formen av samarbete över skolgränserna i Karistrakten:

– Jag är också rektor för Billnäs skola och femte- och sjätteklassarna där har de tillvalsämnen som de varje vecka kommer och har en dubbeltimme i Katarinaskolan.

Bland annat får eleverna i de här gemensamma tillvalsgrupperna lära sig om olika yrken såsom grafisk designer, konstnär, uppfinnare och företagare.

Kiilan koulu och Katarinaskolan har därtill samarbetat kring en gemensam vänskola i Makana i Sydafrika.

Mer läsning