I oktober kan havsöringen provåka ny rutt

Nya lekmarker väntar havsöringen i Sjundeå. Om en dryg månad öppnar vandringsleden för den akut utrotningshotade fiskarten. Drivkrafterna på WWF och Nylands NTM-central beskriver projektets framfart som framgångsrikt. Men för områdets markägare har det inte varit en dans på rosor.

Lera, stenkross och ljudet av sprängningsarbete. Fortfarande syns inga glada havsöringar hoppa längs Kyrkån i Lempanså där två nya vägar byggs för fiskarna. Men så är projektet inte helt färdigt ännu och havsöringarna vandrar inte så här års.

– Det blir väldigt tajt, men det är möjligt att de första havsöringarna vandrar längs fiskvägarna ännu i år. I södra Finland vandrar de normalt från och med de två första veckorna i oktober, och vi hoppas på att få projektet slutfört före slutet av oktober, säger specialplanerare vid Nylands NTM-central Harri Aulaskari.

Omfattande röjningsinsatser har krävts för att skapa vandringsleden. Bland annat har man varit tvungen att spränga berg längs vägen.

– Byggandet har nu pågått i fyra veckor och i dag sker förhoppningsvis de sista sprängningsarbetena. Följande steg för projektet blir att forma vägarna och bland annat kanta dem med stenar.

Läget svettigt efter sommarhettan

Det blir första gången på årtionden som det blir möjligt för havsöringen att vandra från Sjundeå å upp till sina ideala lekplatser längs Kyrkån. Hittills har två dammar vid Munks stått hinder för fiskarnas framfart.

Samtidigt har dammarna isolerat Lempansåns öringsstam, som är genetiskt unik och därför särskilt viktig att beskydda.

– Enligt uppskattningar finns det endast omkring några hundra individer i Lempansån. Det är viktigt att vi öppnar migrationsrutterna så att vi inte riskerar att hela beståndet går förlorat. Till exempel den här sommarens exceptionellt varma väder gjorde den isolerade öringsstammens läge ännu mera trängt, säger Aulaskari.

Det område som är idealiskt för havsöringens fortplantning beräknas vara omkring en halv hektar, men genom att rensa närliggande vattendrag kan området förstoras ytterligare.

Ofantliga mängder utplånade arter

Fiskvägarna i Munks är Världsnaturfonden WWF:s hittills största projekt för strömmande vatten i Finland.

– Uppskattningsvis 81 procent av arterna i just söta vattendrag har försvunnit. Därför är arbetet för att trygga ett gott ekologiskt läge för våra strömmande vatten en viktig prioritet för WWF, säger inlandsvattenansvarig vid WWF Elina Erkkilä.

Trots de dystra siffrorna är hon optimistisk över framtiden.

– Det här projektet är ett fint exempel på vad vi kan åstadkomma då olika aktörer samarbetar. Nu lyckas vi hjälpa både havsöringen och den lokala öringstammen i Lempansån. Dessutom vet vi att om öringen trivs, så trivs också andra arter – mångfald framför allt!

Bortfall av gäster på B&B bekymrar

Men alla är inte eld och lågor över projektet. För Birgitta och Sven Monthén, som äger Störsby gård, området genom vilken öringsstigarna korsar, har den senaste tiden varit tung.

– Projektets omfång överraskade oss verkligen. Vi hade inte förväntat oss att det blir så här stort och att det tar så länge. Vi upplever att det inte riktigt beaktades vad för typ av företagsverksamhet vi har här på gården. Det är ju inte fråga om något vanligt lantbruk, utan vi driver också bed and breakfast här, säger Birgitta.

Några exakta siffror på hur mycket förlorad inkomst projektet orsakat vågar hon inte ge, men säger att det är fråga om betydande summor då många gruppbokningar uteblivit. Någon kompensation har paret inte fått.

Vi sitter på verandan till dragplåstret för företagarparets inkvarteringsverksamhet, bastun invid ån.

– Vi brukar få många grupper som uppskattar just bastun och ja, nu ser det ut så här, säger Birgitta och gestikulerar ut mot lervällingen, de stora grävmaskinerna och stenkrosset.

Nu hoppas paret att vandringslederna för de utrotningshotade fiskarna verkligen uppfyller förväntningarna, så projektet åtminstone inte varit förgäves.

– Förut var det här verkligen en naturskön plats, nu ser du hur vägen ser ut efter allt byggarbete. Man vet ju inte hur det kommer att bli, men man får hoppas att det blir bra.

På WWF och NTM försäkrar man att det ser värre ut nu än det kommer att bli. Till exempel kommer mycket av det stenmaterial som nu ligger på hög att användas för att kanta fiskvägarna.

Munks fiskvägar

Två fiskvägar byggs i Lempanså vid Kyrkån i Sjundeå kommun.

Vägarna byggs för att de akut utrotningshotade öringarna ska kunna migrera till ideala lekplatser.

Två dammar har hittills blockerat fiskarnas framfart.

Fiskvägarna, som i formen av en hästsko går runt dammarna, återöppnar öringarnas historiska vandringsrutt.

Del av nationellt spetsprojekt

Munks fiskvägar bedöms vara nationellt viktiga för att trygga vandringsfiskarnas överlevnad.

Fiskvägsprojektet i Lempanså i Sjundeå är fiskvägsstrategins enda målobjekt i Nyland.

Projektet har hittills kostat omkring 120 000 euro och är WWF:s hittills största projekt för strömmande vatten.

WWF fungerar som projektledare, men projektet förverkligas i samarbete med Nylands NTM-central.

WWF och Nylands NTM-central delar ungefär jämnt på kostnaderna.

WWF:s andel bekostas till stor del tack vare en betydande donation från stiftelsen Lassi Leppinen Säätiö.

Stenmaterialet som behövs för projektet har donerats av stenmaterialleverantören Rudus Oy.