I dag börjar förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet – här kan du rösta i Västnyland

Nu kör förhandsröstningen för välfärdsomårdesvalet i gång. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Här hittar du allt du behöver veta om du tänker förhandsrösta i välfärdsområdesvalet i Västnyland.

Finlands första välfärdsområdesval går av stapeln den 23 januari och i dag (12.1) börjar även förhandsröstningen. På sin valsida skriver justitieministeriet att förhandsröstning innebär att du kan rösta före den egentliga valdagen under en särskild tidsperiod som anges i vallagen.

Den här gången pågår förhandsröstningen i Finland mellan den 12 januari och den 18 januari. Utomlands är det 12.1–15.1 som gäller.

Rent praktiskt meddelar justitieministeriet att personer som ska förhandsrösta till att börja med måste ta med sig ett identitetsbevis till förhandsröstningsplatsen. Justitieministeriet säger att det exempelvis kan vara ett av polisen utfärdat identitetskort, pass körkort eller annan motsvarande handling med ett fotografi.

Om du inte har en dylik handling kan du avhämta ett avgiftsfritt – och temporärt – identitetskort på närmaste polisinrättning. Kortet ger dig möjlighet att rösta, men du måste ta med dig två passfoton som inte är äldre än sex månader.

Även om du inte måste ha med din anmälan om rösträtt som du har fått med posten för att kunna rösta rekommenderar justitieministeriet att du tar med den. Orsaken är att det försnabbar röstningsprocessen.

Om du inte själv är kapabel att anteckna din röst kan du ta med dig ett biträde. En person som är kandidat i valet får dock inte fungera som biträde och inte heller kandidatens make eller maka, barn, syskon eller förälder. Om du inte har ett eget biträde kan valfunktionären fungera som ditt biträde.

Väl på förhandsröstningsplatsen behöver du, enligt justitieministeriet, veta följande:

1. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären som ger dig en röstsedel.

2. Ta röstsedeln med dig och gå in i röstningsbåset. Om du behöver hjälp med att anteckna rösten kan du be att valfunktionären kommer in i röstningsbåset och hjälper dig. I båset finns en penna och på väggen finns sammanställningen av kandidatlistorna. I välfärdsområdesvalet kan du rösta på kandidater som ställer upp i ditt eget välfärdsområde.

3. På röstsedeln ska du inte skriva någonting annat än numret på den kandidat som du vill rösta på.

4. När du har gjort anteckningen på röstsedeln ska du vika ihop röstsedeln så att numret hamnar innanför vecket och inte syns utåt.

5. Gå ut ur röstningsbåset och ta den hopvikta röstsedeln med dig till valfunktionären. Valfunktionären stämplar din röstsedel.

6. Efter det ger valfunktionären dig ett brunt valkuvert. Lägg din röstsedel in i valkuvertet, stäng kuvertet genom att klistra fast det och ge det till valfunktionären.

7. Valfunktionären antecknar i rösträttsregistret att du har röstat. Valfunktionären skriver ut ett följebrev och ber dig underteckna det. Kontrollera före undertecknandet att det är just ditt namn som är utskrivet i följebrevet. När du har undertecknat följebrevet undertecknar också valfunktionären det.

8. Avslutningsvis innesluter valfunktionären följebrevet du undertecknat och valkuvertet som innehåller din röstsedel i ett gult ytterkuvert. Kuvertet sänds till den kommunala centralvalnämnden i din egen kommun.

9. När valfunktionären har inneslutit dina valhandlingar i det gula ytterkuvertet har du röstat och du kan du lämna förhandsröstningsstället.

Vill du läsa mera om välfärdsområdesvalet? I så fall ska du klicka här.

Källa: Justitieministeriets webbsida.

HANGÖ:

Stadshuset på Berggatan 1.

12.01–14.01.2022: 09:00–18:00

15.01–16.01.2022: 10:00–14:00

17.01–18.01.2022: 09:00–18:00

RASEBORG:

Sigurd Snåresalen på Raseborgsvägen 6-8 i Ekenäs

12.01–14.01.2022 09:00–18:00

15.01–16.01.2022 10:00–16:00

17.01–18.01.2022 09:00–20:00

Axxell Karis på Bangatan 75 i Karis

12.01–14.01.2022 09:00–18:00

15.01–16.01.2022 10:00–16:00

17.01–18.01.2022 09:00–20:00

Pojo bibliotek på Centrumpromenaden 4

12.01–14.01.2022 09:00–18:00

15.01–15.01.2022 10:00–16:00

17.01–18.01.2022 09:00–18:00

Bromarv Marthahus Villa Vera, Ekobyn, Bromarvvägen 1815

15.01–15.01.2022 10:00–14:00

Resecentret (valbuss), Järnvägsgatan i Ekenäs

15.01–15.01.2022 09:00–14:00

Drive-in-förhandsröstning på Marknadsplan, Flemingsgatan 26, i Ekenäs

14.01–14.01.2022 09:00–20:00

Drive-in-förhandsröstning på idrottsplanen, Idrottsvägen, i Karis

14.01–14.01.2022 14:00–20:00

Valbuss i Raseborg

Antskogin työväentalo, Harabackavägen 30

16.01.2022 10:00–11:30

Fiskars torg, Fiskarsvägen 34

16.01.2022 12:00–13:30

Svartå, Lindersvägen 61

16.01.2022 14:30–15:30

Box bygdestuga, Boxvägen 266

17.01.2022 10:00–11:00

Skärhalla, Skärhallavägen 10

17.01.2022 12:00 –13:30

Snappertuna skola, Snappertuna kyrkväg 118

17.01.2022 14:30–15:30

Gammelboda, Bredviksvägen 1

17.01.2022 16:00–17:00

Furuborg, Anni Lillsundes väg 10

18.01.2022 14:30–15:30

Fylgia, Trollshovdavägen 29

18.01.2022 16:00–17:00

Jocs, Horsbäcksvägen 2

18.01.2022 18:00–19:30

INGÅ:

Kommungården, biblioteket, på Strandvägen 2

12.01–14.01.2022 09:00–18:00

15.01–16.01.2022 10:00–14:00

17.01–18.01.2022 09:00–18:00

SJUNDEÅ:

Sjundeå kommunbibliotek på Stationsvägen 4

12.01–14.01.2022 10:00–18:00

15.01–16.01.2022 10:00–14:00

17.01–18.01.2022 10:00–18:00

KYRKSLÄTT:

Huvudbiblioteket Bibliotekshuset Fyyri på Kyrktorget 1

12.01–14.01.2022 09:00–20:00

15.01–16.01.2022 09:00–18:00

17.01–18.01.2022 09:00–20:00

Masaby bibliotek, Lingonbacka 7

12.01–14.01.2022 16:00–20:00

15.01–16.01.2022 09:00–18:00

17.01–18.01.2022 16:00–20:00

Veikkolan koulu på Sportstigen 7

12.01–14.01.2022 16:00–20:00

15.01–16.01.2022 09:00–18:00

17.01–18.01.2022 16:00–20:00

Källa: Justitieministeriets valtjänst.