I instrumentkarusellen får barnen pröva sig fram

Variation. Alec Fredenberg valde violin medan Hilma Kaihovirta och Venny Koivu spelar blockflöjt efter att ha prövat sig fram i instrumentkarusellen i Karis i höstas. Bild: Lina Enlund

Musikinstitutet Raseborg slopar inträdesproven i år för att sänka tröskeln. Däremot ska hela familjen förstå vad studier vid institutet betyder innan barnen börjar spela.

– Det har visat sig att en del barn över- eller underpresterar vid inträdesprovet för att de är rädda. Andra musikinstitut har prövat på att slopa inträdesförhören och vi har fått ta del av deras erfarenheter, säger Nike Lönnqvist, föreståndare för musikinstitutets Ekenäsenhet och lärare i blockflöjt.

I vår ersätter musikinstitutet inträdesprovet med en informationsdag för dem som vill börja spela något instrument.

– Då får familjerna gå runt och titta på instrument och så gör vi också vissa motoriska övningar med barnen. Vi för också en diskussion med föräldrarna om vad det betyder att spela vid musikinstitutet. Och så kan vi rekommendera vilket instrument som kunde vara bra, säger Lönnqvist.

Pröva på fler

För de barn som inte vet vilket instrument har musikinstitutet också en lösning. Det här året har en instrumentkarusell fungerat i Karis och i höst startar en egen instrumentkarusell i Ekenäs. I karusellen får barnen pröva på flera olika instrument innan de bestämmer sig för vad de vill spela. I Karis har barnen fått pröva på violin, blockflöjt och harpa och i Ekenäs planerar institutet att erbjuda violin, blockflöjt, piano och tvärflöjt.

– Antalet instrument beror på hur många barn som anmäler sig – ju fler barn, desto fler instrument. Sexton får plats i karusellen.

I undervisningen ingår en grupptimme där alla barnen sjunger och spelar tillsammans. Sedan delar barnen upp sig instrumentvis och får undervisning i det instrumentet. Efter höstterminen väljer barnen ett av instrumenten och fortsätter sedan spela bara det instrumentet. Grupptimmen fortsätter hela året.

Till karusellen antas barn i anmälningsordning. Anmälningen till musikinstitutet tar slut i mitten av maj men till karusellen kan man anmäla sig till den 29 maj. Anmälningstiden börjar den 15 april. Inträdestillfällen ordnas den 21 maj i Karis, den 22 maj i Ekenäs, den 23 maj i Hangö och den 27 maj i Ingå.

Musikinstitutet Raseborg

Fungerar i Raseborg, Hangö och Ingå.

334 instrument- eller sångelever.

165 barn i musiklek.

6 personer studerar på öppna avdelningen.

40 deltar i gruppämnen, som är bland annat körer.