I Hangö är man trött på skadegörelsen

Galler. Ett effektivt, men dyrt sätt att skydda sig mot inbrottstjuvar är galler för fönstren. Bild: Johanna Lindholm

Juridiskt räknas skadegörelse inte som det allvarligaste av brott, men Hangöborna ser inte med blida ögon på trenden.

I Hangö har skadegörelse som riktat sig mot småföretagare och på allmänna platser varit ett samtalsämne den senaste veckan. Polisen har begränsade resurser att sätta stopp för problemet, då de i huvudsak ansvarar för att gripa brottslingarna. Efter att polisen skött sina uppgifter, är det rättsväsendet som dömer ut straff. Men under rådande rättspraxis kommer skadegörelse inte särskilt högt upp på straffskalan.

Ställs i relation till andra brott

Vid Västra Nylands tingsrätt för man ingen statistik över mängden eller arten av brott som begås inom området.

Tingsdomare Christian Hirn kan inte uttala sig om huruvida straffen är tillräckligt hårda.

– Det är en fråga för dem som upprättar juridisk praxis.

Men på ett allmänt plan konstaterar han att graden av brott ofta ställs i relation till andra brott. I jämförelse med till exempel misshandel eller andra brott mot person, räknas skadegörelse som lindrigare. Det avspeglas i maxstraffet, som är ett års fängelse.

Normal bevisning

Då personer åtalas för skadegörelse, kan de dömas enligt normal bevisning. Det betyder att bevisningen skall vara bortom rimligt tvivel. I praktiken kan det innebära att den åtalade utpekas av ett vittne, har fastnat på övervakningskamera eller blivit gripen under akten.

Handlar det om en ung person blir straffet i allmänhet lindrigare än då det är en myndig person som utfört ett brott. Personer som har fyllt 15 kan dock åtalas och dömas som ersättningsskyldiga.

Då HT tidigare pratade med företagaren Tom Asplund, som utsatts för inbrott där gärningsmannen fastnat på bild, grämde han sig över att brottslingarna så snabbt försätts på fri fot igen. Han sade också att han inte räknar med att få ersättning av förövarna.

Då en företagare eller person vars egendom utsatts för skadegörelse skall få ersättning är det troligt att ärendet sköts via utmätning. Det är upp till målsägande att föra ersättningskraven till indrivning som brottslingen dömts att betala.

Om det handlar om unga personer, säger Hirn att det kan vara svårt att få ersättning eftersom de sällan har betydande inkomster. I praktiken kan det vara samma med äldre personer, i synnerhet om de redan har domar eller utmätningar hängande över sig.

– Sedan kan man ju dömas till fängelse om man inte betalar det man dömts att ersätta, säger Hirn.

Unga egen problematik

Enligt Hirn kan man inte säga vem som utför brott, utan säger att domstolens kunder finns representerade i alla samhällsklasser.

– Men i allmänhet är nog folk med sociala problem mer representerade än personer utan, säger han.

Sociala problem som leder till brottslighet går ofta så att säga i arv, även om det inte måste vara så. För den som börjar sin bana i unga år, kan det vara svårt att ta sig ur den negativa spiralen.

Nelly Mohlin som arbetar inom barnskyddet på socialbyrån i Hangö säger att de rent statistiskt har inte har mer information om till exempel hur mycket skadegörelse unga gör sig skyldiga till.

– Vi samarbetar med polisen, och har våra egna rutiner för att ingripa och hjälpa unga på glid.

Av sekretesskäl kan hon inte gå in på detaljer, men säger att den första åtgärden alltid är att koppla in föräldrarna. Då polisen får kännedom om att en ung person kan ha gjort sig skylid till ett brott, gör de en anmälan till barnskyddet. Föräldrarna kopplas in och man ordnar med stödfunktioner för de unga tillsammans med övriga myndigheter. Om det inte hjälper för att få till stånd förändringar, kan den unga placeras på ett ungdomshem.

Alltid på jour

De som visserligen tjänar på skadegörelsen är glasmästarna, men inte är det den typen av jobb som är lönsamma för dem heller. Tor Sundström Raseborgs Glas, berättar att han i princip alltid får vara beredd på nattliga utryckningar:

– I den här branschen är man nog på jobb 24 timmar i dygnet, man vet aldrig när det kommer ett larm. Det man däremot vet är att det kommer på småtimmarna.

Förutom inbrottsvågen i Hangö upplever Sundström inte skadegörelse som ett stort problem på sitt område.

– Något kioskinbrott har det varit i Ekenäs, men också där visste man oftast genast vem den skyldiga var, säger han.

Även om inbrotten ger en del jobb åt Sundström handlar det sällan om tekniskt krävande fall.

– En tid skar jag färdigt till fönsterrutor enligt vissa mått, då jag räknade med samtal mellan fredag och lördag. Men det är klart det vore bättre att ha mera jobb på andra områden, säger han.

Fel att några förstör

I Hangöby hamn ligger Ekströms fiskebod och restaurang På kroken. Den tillhör de platser som fått påhälsning ett flertal gånger under senare tid. På terrassen sitter stamgästerna Kaj Lind och Seppo Immonen. Båda är upprörda över den skada som deras kafé utsatts för.

– Nog är det ju fel att några få personer skall få förstöra så mycket för andra, säger de.

Hur ser ni på att polisstationen försvinner från orten?

– Spelar det någon roll om polisen inte ändå har befogenhet att göra något, lyder svaret.

Lind önskar ändå att det skulle finnas fler patruller på området, alltid kan det avskräcka någon.

Företagaren Magnus Ekström är också sur:

– Efter det senaste inbrottet tog jag själv kontakt med dem och meddelade att jag inte vill se dem här längre.

Mer läsning