I ett dopträd går livet vidare

Livets träd. Livets träd symboliserar livet. Bild: Privat

Karis-Pojo svenska församling och Raseborgs finska församling uttrycker dopet genom ett träd som symboliserar att livet går vidare.

I Sankt Katarina kyrkan i Karis förbereder man sig för 550 års firandet. Några av föremålen som är med i festligheterna är ett dopträd. Trädet, eller rankan, ska symbolisera att livet går vidare. Trädet ger frukt och församlingen växer.

– Det är ett sätt att levandegöra dopet i gudstjänsten, säger kyrkoherde Pentti Raunio.

Livets träd har funnit i kyrkans innertak i 550 år och ganska nyligen skapades en ranka av metall. Rankan är fastsatt på en pelare bredvid blommorna som håller de döptas namn. Blommorna är försedda med en magnet som möjliggör att de också kan fästas på andra platser.

Under dopet kan man fästa namnen på rankan. Efter dopet får föräldrarna komma och söka en blomma, och en liten fest ordnas kring det.

– En lite trevligare verksamhetsform, uttrycker Raunio det som.

Det andra föremål som är med i festligheterna är en staty som föreställer Jesus Kristus från 1300-talet. Statyn är för tillfället på restauration men Raunio hoppas att den är färdig till augusti.

550 års jubileumet skulle egentligen ha firats för några veckor sedan, men coronarestriktionerna gjorde att församlingen flyttade fram firandet till augusti.

Mer läsning