I dag invigs segelsällskapets nya klubbhus i Ekenäs

I dag inviger Ekenäs Segelsällskap sitt klubbhus i hamnen. Det är första gången i föreningens 121-åriga historia som klubben har ett eget hus på fastlandet.

– Det har varit svårt att hitta en lämplig plats och ekonomin har varit sådan att man inte velat ta några risker, säger kommodor Mikael Borgman.

– Vi hade en otrolig tur att vi hittade den här platsen. Det fanns en byggruta på 75 kvadratmeter i stadsplanen. Med undantagstillstånd fick vi bygglov för 95 kvadratmeter, säger han.

Inom ESS började man planera ett klubbhus för två tre år sedan. Klubben betalade 15 procent av byggnadskostnaderna ur egen ficka. Med hjälp av bidrag från Pomoväst och extra stöd av medlemmarna kom man upp till 25 procent av kostnaderna. Då kunde man ta ett lån som man kan betala tillbaka på utan att det belastar klubbens egentliga verksamhet, vilket var ett villkor internt.

– Vi har haft ganska hård ekonomisk disciplin och talkoanda. Vi har haft stor nytta av våra medlemmar som behärskar el och VVS. Frej Werner som är vice kommodor har fungerat som övervakare av projektet, säger Borgman.

Nutid och historia

Huset är ritat av Janina Skult på JS Bygg & Design.

– Tack vare att både Janina och vi har haft en ständig dialog med staden har det gått ganska smidigt. Om man pratar igenom saker innan, så gör man inte fel. Men nog har vi suttit timtal i möten, säger Borgman.

Han säger att responsen varit överväldigande positiv hittills.

– För mig obekanta människor har uttryckt sin glädje över att vi kommit hit. Och för många i grannskapet är jollarna på vattnet ett vårtecken.

Klubbhuset ska användas till mycket.

– Det kommer att användas vid föreläsningar, kurser, styrelsemöten, kommittémöten, för besiktningsgrupper och som domarkansli i samband med tävlingar.

I huset förvarar man också klubbens arkiv och rätt imponerande prissamling.

Man har också fått upp en del av klubbens historia på väggarna, bland annat en flagga med ett intressant förflutet.

Flaggan, som ser ut som vår flagga gör i dag, var i sällskapets ägo från 1890-talet men hamnade i tyska händer efter landstigningen i Hangö 1918. Tyskarna glömde flaggan i en byrå i Riihimäki där de var inkvarterade i april samma år. När huset skulle rivas 64 år senare hittades flaggan och togs om hand av Aimo Löfberg. Han förvarade den i 19 år innan han återbördade den till Ekenäs segelsällskap.

Läget, läget, läget

Från klubbhuset ger de stora fönstren en magnifik vy över hamnen.

– Nu kan vi inte klaga på att det är långt till vattnet, säger Borgman apropå segelsällskapets tidigare hyrda klubblokaler längre upp på land.

– Det här är bästa möjliga läge. Nu kan juniorerna dra sina jollar på asfalterad mark och vägen till sjösättningsrampen är kort. Fast jollarna är på vagn är det inte lätt för ett litet barn att flytta på dem, totalvikten är 70-80 kilo. Dessutom är det lätt för föräldrarna att skjutsa barnen hit på träning när det finns en stor parkering intill.

Förrådet i ena ändan av byggnaden är inte stort, cirka 40 kvadratmeter, men varje kvadrat är utnyttjad. Man räknar snabbt till nio optimistjollar, två zoom 8-jollar och fyra laserbåtar. Alla får de plats i förrådet på 40 kvadrat.

Redan nu har staden erbjudit klubben några båtplatser precis intill huset. Men på sikt kommer ESS att ta initiativ till en jollebrygga vid samma kaj.

– Vi skulle vilja ha en option på det i samband med att gästhamnen planeras om, säger Borgman.

Invigning och regatta

Klubbens kommodor är mer än tillfreds med utfallet.

– Jag är otroligt nöjd att vi rodde i land det här projektet och att medlemmarna ställde sig bakom projektet. Jag tror att den synlighet klubbhuset ger oss kommer att ge föreningen ett lyft, säger Borgman.

Små detaljer återstår men huset är i stort sett klart för invigningen i eftermiddag. Till festen har man bjudit in sponsorer, alla som varit involverade i bygget och grannklubbarnas kommodorer. Det är också öppet hus för medlemmarna mellan klockan 15 och 19.

Två av klubbens juniorer kommer att hissa klubbens flagga till en trumpetfanfar som Jan Takolander skrivit enkom för evenemanget.

Eldprovet för klubbhuset är redan på lördag då segelsällskapet står värd för Stallörsregattan.