I dag för 100 år sedan

I dag för 100 år sedan hopade sig orosmolnen över Västnyland. Två veckor efter den röda statskuppen i Helsingfors var största delen av regionen under röd kontroll.