I dag börjar polisens intensivkontroll

Bild:

Polisen i Finland deltar i en dygnslång internationell hastighetsövervakningsoperation som börjar i dag (18 april) klockan 06, och avslutas samma tid i morgon.

Övervakningen utförs både manuellt med polispatruller och automatiskt med kameror. Resurserna fokuseras främst på sådana ställen i tätorter där det har inträffat olyckor, och där det är vanligt med fortkörning.

Operationen samordnas av det europeiska trafikpolisnätverket, TISPOL, och över 20 europeiska länder deltar.

Enligt Europeiska transportsäkerhetsrådet, ETSC, är olämplig hastighet den vanligaste orsaken till dödsfall i det europeiska vägnätet. Enligt EU-kommissionen är hastighet en bidragande orsak till cirka 30 procent av dödskrockar.