Hyresnivån i fritidsfastigheter och gympasalar fastställd

För en husvagnsplats vid Lagmans strand debiteras 40 euro i veckan. Den summan gäller nu för fjärde året i rad. Bild: VN-arkiv

Tekniska nämnden i Raseborg har fastställt hyresnivån för bland annat fritidsfastigheter och gymnastiksalar.

Hyran som staden uppbär för gymnastiksalar och andra fritidsfastigheter och -utrymmen bibehålls på samma nivå som i fjol, 2017. De facto håller priserna samma nivå för fjärde året i rad.

– Det enda undantaget är Gumnäs festplats som inte längre hyrs ut av staden eftersom Pojo byaförening tagit över den, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre (SFP).

Uthyrning av gymnastiksalar i stadens skolor sköts av bildningssektorn, i övrigt är det fastighetsförvaltningen som sköter uthyrningen.

Lagmans strand, husvagnsplats: 40 euro/vecka.

Samlingslokalerna i Svartå pensionärshem och Fiskars pensionärsbostäder: 8 euro/timme.

Lägergården Grantorp, privatpersoner och föreningar: från 290 euro/dygn till 1 250 euro/vecka. För ett veckoslut debiteras 500 euro.

Ramsholmen: 130 euro/dygn.

Mötesrum, auditorium och gymnastiksal på Ekåsen: 14 euro/timme.

Bastun i K-huset på Ekåsens område: 12,40 euro/timme.

Jumboparkens barack i Karis: 12,40 euro/timme.

Mer läsning