Hycklande kommentarer

Vi svenskspråkiga lever inte längre på 1800-talet vilket många verkar tro.

Svenskan skall igen bli obligatorisk i studentskrivningarna? Kustbanan via Karis bör prioriteras? Salo–Lojo–Helsingfors-banan får snällt vänta. Detta är vad många önsketänkare tror på fullaste allvar.

Varför kommer politikerna ideligen med kommentarer som inte kan ses som annat än hyckleri. Varför slå i folk sådan goja när vi alla vet hur majoriteten vill ha det. Dit hör inte de svenskspråkiga.

Vi svenskspråkiga lever inte längre på 1800-talet vilket många verkar tro. Vi får, vare sig vi vill det eller inte, foga oss efter majoritetens vilja. Var finns förnuftet när det ännu finns drömmare som inbillar sig att drygt 3 procent av befolkningen tror sig diktera den politik som bör föras i dag.

Glöm detta! Det vore ärligare av SFP och andra bisittare att säga hur osannolikt det är att det redan planerade skulle slopas för att vi prioriterar kustbanan och studentsvenskan. Onödigt med prat som inte har den ringaste chans när majoriteten av folket säger sin mening.

Tage Finnberg Karis

Mer läsning