Hus med stilen kvar under förfallet

Huset byggdes för officerare. Lägenheterna har flera rum. Bild: Lina Enlund

Hus 30 som stått obebott i fyra decennier är i väldigt dåligt skick invändigt, men ännu andas huset den värdighet det en gång hade.

Det är väldigt högt i tak och dörrarna som leder in till lägenheterna inger respekt.

Likt de övriga bostadshusen vid stranden i Dragsvik byggdes även nummer 30 ursprungligen för officerare.

Vi tittar oss omkring i trapphuset, som med sina vackra fönster, sirligt utformade trappräcken och bastanta spegeldörrar signalerar att boendet skulle hålla hög nivå.

Nu, 100 år efter husets pråligaste fas, råder här ändå ett verkligt förfall. Under de senaste fyra decennierna har ingen bott i huset och därtill har stridsövningar inomhus satt sina spår.

Fick eget rum

Vi tar oss in i en av lägenheterna i första våningen och får oss en del av husets historia serverad. Med är kaptenen i.a. Sven Nordlund, som i maj 1965 som 20-åring och tillsammans med fem andra nyanställda vid brigaden flyttade in just i den här bostaden.

– Det här var mitt rum, säger Nordlund och stiger över tröskeln till ett boningsrum med egen kakelugn och dörr även till en större sal i bostaden som omfattar tre rum och kök.

Han berättar att flickvännen Eeva hjälpte till med att hänga upp gardiner i rummet, för att lite öka på trivseln.

Redan vid den tidpunkt då Nordlund med sina sergeantkolleger tog lägenheten i besittning var huset väldigt slitet och så gott som tomt. Men det behövdes, för största delen av brigadens anställda valde att bo innanför portarna.

– Det var akut brist på bostäder i garnisonen då.

Vedeldning

Rinnande vatten in fanns inte, så invånarna fick bära in både vatten och ved. Veden behövdes för uppvärmning och matlagning.

– I köket hade vi också en liten elplatta, säger Sven Nordlund och berättar att boendet med tanke på omständigheterna upplevdes som hyfsat.

– För en pojke på landet var det ett stort språng att flytta hit. Till dess hade jag bott hemma.

Innetoaletterna i huset hörde till de lyxiga inslagen för 100 år sedan. Toaletterna användes i sin ursprungsversion tills husets togs ur bruk.

– Det var raka rör, konstaterar Sven Nordlund om konstruktionen som saknar vattenlås och som därmed även kunde avge en rejäl stank.

Även matrester slängdes ner i toalettstolen, som alltså även fungerade som slaskhink.

Sven Nordlund hann bo ett halvt år i lägenheten innan flytten till ett annat hus och därefter till stamunderofficersskolan i Villmanstrand.

– Jag vet inte när de sista sergeanterna flyttade härifrån. Senare använde beväringskommittén rummen som sitt papperslager.

Stommen i gott skick

Huset och dess skick inventerades i samband med ett examensarbete i arkitektur som granskades vid Tekniska högskolan år 2003. I arbetet som sammanställdes av Sanna Ihatsu läggs bland annat fram förslag till hur huset och dess tolv lägenheter kunde disponeras och användas i framtiden.

I avhandlingen konstateras att husets stomme är i gott skick och att en stor del av de ursprungliga byggnadsdelarna bevarats.

Byggnaden ägs av Kronobostäder. Eero Puranen som är disponent för området beklagar att huset är i det skick det är men poängterar att förfallet inleddes långt innan Kronobostäder tog över.

I närheten finns också några andra öde hus och i tidigare sammanhang har nämnts att en eventuell renovering av dem kunde finansieras genom en nybyggnation i området. Den kopplingen gäller nog fortfarande, säger Puranen som ändå har svårt att föreställa sig att Kronobostäder skulle ta sig an en upprustning av 30:an.

Att återställa den stora byggnaden enligt ursprunglig modell skulle vara ett oerhört dyrt projekt, konstaterar han och säger att en vettig lösning kunde vara att bevara husets yttre och bygga helt nytt inuti.

Byggde eget

Sven Nordlund gick i pension som kapten år 1989. Hus 30 och dess öde har inte nämnvärt sysselsatt hans tankar under åren vid Nylands brigad.

Året efter flytten in på garnisonen gifte han sig med Eeva, född Flinkman, och småningom byggde paret sig ett hus i Flyet där de bor än i dag.

Hus nummer 30 i Dragsvik är den andra byggnaden som presenteras i en artikelserie om öde hus i Västnyland.

Hus 30 byggdes 1913 i tegel. Det har tre våningar och vind.

Trappuppgångarna är tre. Huvudingången vetter mot gatan. Trapphusen vilkas ytterdörrar vetter mot söder användes av tjänstefolket.

Fönsterkarmarna är ursprungliga liksom t.ex. dörrarna. Huset lämnades tomt på 1970-talet och har därefter bl.a. fungerat som lager och övningsobjekt inom krigsföring i stadsmiljö.

För knappt tre decennier sedan lades nytt plåttak. Innan det skadades delar av huset då taket läckte.

Hus 30 kommer att få en skyddsbeteckning. Det sker i samband med att området får en detaljplan.