HUS måste ge tilläggsutredning för sina bryggor

Konsekvensanalys. För att få vattentillstånd måste sökande skriftligt kartlägga hur bryggorna påverkar närmiljön.Bild: HT arkiv

Hangö Udds Segelsällskap måste komplettera sin ansökan för att få vattenlagstillstånd för sina två bryggor i Hangöby hamn.

Föreningen Hangö Udds Segelsällskap har två bryggor som de använder i Hangöby hamn.

Bryggorna är 83 och 18 meter långa. Det har dock framkommit att bryggorna saknar ett tillstånd enligt vattenlagen, vilket behövs för bryggor av den här storleken. De myndigheter som övervakar dessa lov är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och på det lokala planet miljönämnden i Hangö.

Ansökan bör kompletteras

För att få sitt lov har föreningen vänt sig först till NTM-centralen, som hänvisat den till Regionförvaltningsverket. Föreningen sökte om tillstånd för bryggorna i november i fjol, och har sedan dess kompletterat sin ansökan några gånger.

Nu uppmanar miljönämnden segelsällskapet att ytterligare komplettera sin ansökan med en utredning om hur bryggorna påverkar närmiljön. Det handlar till exempel om saker som bryggornas inverkan på strömningar. Nämnden anser också att vattenutbytet i vattendraget enbart bedömts på en allmän nivå och att bedömningarna av inverkan på vattendragets ekologi samt användning saknas helt. Allt detta behövs för att ett tillstånds skall beviljas.