Hus i Rösund bör rivas

En bostads- och en ekonomibyggnad i Rösund i Snappertuna bör rivas. Därtill bör en brunn på gården täckas över.

Det här beslöt miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg i onsdags. Nämnden förpliktigar innehavaren av fastigheten att riva byggnaderna eftersom de är förfallna och utgör en säkerhetsrisk. Brunnen utgör likaså en risk, det är fara för att man kan falla ner i den.

Åtgärderna bör utföras senast den 31 augusti i år, annars utgår ett vite på 5 000 euro. Om innehavaren av fastigheten överlåter ägande- eller nyttjanderätten till en annan person bör denna underrättas om förpliktelsen och hotet om vite.

Dessutom måste innehavaren meddela byggnadsmyndigheten vem förvärvaren är.

Mer läsning