HUS börjar ge en tredje dos coronavaccin för att undvika svinn

Social- och hälsovårdsministeriet har gett HUS ett muntligt löfte om att få påbörja den tredje vaccinationsrundan. Bild: SPT

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har fått ett muntligt löfte av Social- och hälsovårdsministeriet om att få påbörja den tredje omgången av coronavaccinering.

Den tredje omgången av coronavaccination påbörjas omgående inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Det beslutade Nylands regionala koordinationsgrupp tillsammans med kommunerna i torsdags.

Syftet är att undvika att oanvända vaccindoser slängs bort.

– Att inleda den tredje vaccinationsrundan innan förordningen har trätt i kraft är exceptionellt, men vi ansåg att risken för att vaccindoser går till spillo är ett tillräckligt gott skäl för det beslutet, säger Jari Petäjä, ordförande för koordinationsgruppen, i ett pressmeddelande.

Enligt Petäjä har gruppen fått ett muntligt löfte av Social- och hälsovårdsministeriet om att få påbörja vaccinationen.

I första hand ska personer med försämrat immunförsvar få en tredje dos. Också sjukvårdspersonal som jobbar med coronapatienter erbjuds en tredje dos. De fick sina två första doser med tre veckors mellanrum i början av året.

HUS har gjort sitt bästa för att förhindra vaccinsvinn genom att erbjuda doserna åt kommuner, privata vårdbolag och försvarsmakten.

HUS framhåller att tillgången till vaccin är mycket god. Det att man påbörjar en tredje runda påverkar inte vaccinationstakten för den första och andra dosen.