Hur mycket är nya företag värda?

Det finns knappast en enda kommun i Finland som inte välkomnar nya företag. Men hur man får nya företag att etablera sig är en svår nöt att knäcka. Bara företagstomter är knappast tillräckligt.

Företag påverkar en kommuns livskraft på många sätt – de livar upp gatubilden, erbjuder service åt invånarna, betalar skatt och lockar folk till orten. Vikten av ett rikt företagsliv igenkänns också i...