"Hur länge ska vi sitta i en lerpöl och gråta?" – frustration och dramatik på fullmäktigemöte i Sjundeå

Mysterium. Invånare vid Snarsvägen klagar på luktolägenheter. Bild: Mira Strandberg

Det blev många färggranna kommentarer och många omröstningar i Sjundeå fullmäktige i dag. En av dem gällde luktolägenheterna vid Snarsvägen, där problemet fortfarande verkar vara olöst.

Karin Gottberg-Ek föreslog att ärendet om Snarsvägen remitteras till ny behandling för att kommunen ytterligare ska utreda vad luktproblemen beror på. Beslutsförslaget var att bevilja 75 000 eur...