Hur glad blev Quynh Tran?

"Jag kan förstå att vardagsrasism skapar ett existentiellt behov av perspektiv och erfarenheter med beröringspunkter till det egna livet."

"Jag slutade läsa finlandssvensk litteratur för jag kände mig inte representerad i den" (Yle 16.06.21). Då Yle gick ut med att domaren för svenska Yles litteraturpris var sociologen Jasmine Kelekay in...