Hur blir covid-19 historia?

Projekt. Västra Nylands museum dokumenterar hur västnylänningarnas vardag påverkats av coronakrisen. Bild: Västra Nylands museum

Västra Nylands museum har museet startat ett nutidsdokumentationsprojekt om hur västnylänningarnas vardag ser ut under coronakrisen.

Hur ser din vardag ut under covid-19-pandemin?

Det frågar Västra Nylands museum i ett nystartat projekt. Det handlar om nutidsdokumentation där museet vill veta hur invånarna i Västnyland tacklar sin vardag just nu.

Västra Nylands museum har sedan årsskiftet verkat som regionalt ansvarsmuseum i Västnyland, och fungerar enligt museilagen som regionens sakkunnig på kulturarv. Museets uppgift är därmed också att samla och arkivera information om vår vardag i vår region just nu.

Västnyländsk vardag intresserar museet och är någonting som man vill dokumentera och arkivera för att en dag ha möjlighet att presentera den västnyländska vardagen under covid-19-pandemin för både de som var med och för kommande generationer.

Enkät på nätet

En del av dokumentationen sker via en elektronisk förfrågan som är lätt att nå endera via dator, pekplatta eller smarttelefon.

Där får man bland annat svara på frågor om vad man gjort för att anpassa sig till situationen, vad som fallit bort eller kommit till i ens vardag, samt vad det första man tänker göra när pandemin är över.

De som vill kan dokumentera sin vardag och sin omgivning under covid-19-pandemin genom att knäppa bilder och dela dem via Instagram och där använda hashtaggen #alltkommerattblibra.

Samarbete

Museerna i Finland gör nutidsdokumentation och dokumenterar pandemin i samarbete.

I Västnyland har bland annat Hangö museum och Lojo museum dokumenterat stängningen av den nyländska gränsen. Fiskars museum har dokumenterat företagarnas nya idéer, som bland annat Fiskars närmatsring och kioskförsäljning genom fönster.

Länken till det elektroniska frågeformuläret hittar du via Ekta museums hemsida.

Mer läsning