Hundtvist löstes med kompromiss

Bild:

Begränsningen för hundskolning på den egna gården ströks i byggnads- och miljönämnden då den behandlade grannbesväret som VN skrev om i tisdags.

Slutresultatet blev att Tuukka Nikola får skola sina egna hundar på sin egen gård, men högljudd skolning av andra än egna hundar begränsade nämnden med klockslag.

Däremot strök nämnden den föreslagna begränsningen att skolning får utföras bara två dagar i veckan.

– Nämnden kan inte fatta beslut om vad alla får göra på sin gård. Det här är fråga om hobbyverksamhet, säger nämndens vice ordförande Susanne Ekström, som fungerade som ordförande på mötet i tisdags.

– Det är klart att han får kasta en käpp åt sin egen hund också utanför de här tiderna.

Tuukka Nikola är nöjd med kompromissen.

– De klockslag som finns i beslutet är helt tillräckliga. Vi vill ju inte med flit orsaka problem eller störa någon.

Kompromissförslaget kom till efter att Nikola själv kontaktat miljöinspektör Anu Hynninen före mötet.

Mer läsning