Asylsökande barns situation i fokus

Många ville visa sitt stöd för utvisningshotade asylsökande barnfamiljer. Stödaktionen ordnades i och intill Villa Haga i Karis centrum tidigare i dag. Bild: Johanna Lemström

Stödaktionen för utvisningshotade asylsökande barnfamiljer som ordnades i Karis i dag var välbesökt. Barnen i de utvisningshotade familjerna i Raseborg och Hangö var i fokus.

Asylsökande barn är framför allt barn, deras asylstatus bör komma i andra hand.

Det var något som alla talare tog fasta på under den stödaktion för utvisningshotade asylsökande barnfamiljer som ordnades i Karis i dag, helt i linje med FN:s barnorganisation Unicefs utlåtande tidigare i veckan.

Unicefs Mirella Huttunen konstaterade i ett uttalande bland annat att fel myndighet sköter ensamkommande barns ärenden. De ska skötas av barnskyddsmyndigheter, inte av migrationsverket.

Riksdagsledamoten och Raseborgs stadsfullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist (SFP), hans riksdags- och fullmäktigekollega Maarit Feldt-Ranta (SDP), författaren Merete Mazzarella och verksamhetsledare Pia Metsähuone från Mannerheims barnskyddsförbund i Nyland hörde till söndagens talare.

– Jag vill framföra stadens stöd för de här barnfamiljerna. Vi vill också tacka alla frivilliga som ställt upp för de asylsökande. Ni är många, tack, sade Thomas Blomqvist.

För egen del utgår han ifrån att alla asylsökande bör få en saklig och rättvis behandling.

– Jag är speciellt orolig för det som Unicef lyfte fram. Asylsökande barn är i första hand barn, först i andra hand asylsökande. Så är det inte trots att Finland undertecknat FN:s barnkonvention. Jag hoppas att de utvisningshotade barnen ska få ett tryggt hem, gärna i Raseborg.

Målmedveten ung konferencier

Som stödaktionens konferencier fungerade 12-åriga Noor som tillsammans med sin mamma Adhraa och sina två yngre systrar Tabark och Rimas flydde från Irak 2015.

De har bott i Finland sedan dess och har flera asylprocesser, avslag och överklaganden bakom sig. Familjen är i dag utvisningshotad och bor i en privat lägenhet i Karis med stöd av en bostadsstödgrupp.

– Jag och Tabark som är 10 år går i Kiilan koulu i Karis, säger Noor på flytande finska.

Hon berättar att hon lärde sig finska på två månader, bland annat för att hon ville förstå vad folk pratade.

– Jag kan också engelska ganska bra och litet svenska. Min lärare säger att jag har språkhuvud, säger hon och skrattar.

Som vuxen vill hon bli läkare så att hon kan hjälpa andra, säger hon.

Pressande situation

Päivi Rignell, som till vardags jobbar inom barnskyddet, är en av initiativtagarna bakom stödaktionen och har fungerat som koordinator för evenemanget. Barnens rättigheter är något som även hon poängterar:

– Det är oerhört pressande för barn att leva i ovisshet. Att veta att man kan bli hämtad, placerad någonstans och sedan utvisad.

"Stödaktioner behövs"

En som deltog i stödaktionen var Sirpa Jyrkkänen. Saken är viktig för henne.

– Folk måste få veta vad som händer. Det är en hemsk tanke att barnfamiljer kan tvingas flytta tillbaka.

Hon har själv arbetat med frivilligarbete.

– Då Röda Korset drev de två flyktingförläggningarna i Raseborg jobbade jag frivilligt där. Jag har fått vänner bland invandrarna, många har varit tvungna att flytta tillbaka men en del finns nog kvar i Finland.

Marjo Karvonen från föreningen för levande musik i Karis, Kelmu, har också varit involverad i frivilligt arbete för flyktingar. Hon har även haft en person inneboende under en period.

– Alla människor är lika värda, därför behövs sådana här stödaktioner.

Också stiftet stöder

Inför påsk har också Borgå stift och biskop Björn Vikström velat fästa uppmärksamhet vid flyktingar som kommit till Finland de senaste åren.

– Vi vill se en förändring i våra myndigheters agerande mot människor i behov av säkerhet och skydd mot förföljelser. Vi önskar en humanare flyktingpolitik, bland annat genom att återinföra uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl avskaffades 2016.

Borgå stift efterlyser också en möjlighet att privat kunna bära ekonomiskt ansvar för en flykting. Stiftet uttrycker sitt stöd för ett medborgarinitiativ på EU-nivå vars syfte är att möjliggöra just privat sponsorering.

Stiftets påskupprop kan stödas via Borgå stifts Facebooksida.

Mer läsning