Hundparken får byggas i centrum

Lång väntan. Camilla Gorbatow är en av de drivande krafterna i Pro Ingås arbetsgrupp för hundparken. Här är hon med schäfertiken Oona i på den vildvuxna ängen i november i fjol. Redan då var platsen ett av de bästa alternativen. Bild: VN Arkiv/Johanna Lemström

Hundparken i Ingå får byggas mellan sandplanen och Västerleden. Hundägare är lättade, men vågar inte ta något för givet.

Efter många rundor mellan olika nämnder har Ingås kommunstyrelse bestämt att hundparken byggs på en vildvuxen äng mellan sandplanen vid Gammelgården och Västerleden.

– Jag är väldigt glad att de beslöt för ett område i centrum. Till området är det lika lång väg från alla håll i centrum, säger Camilla Gorbatow som är med i Pro Ingås arbetsgrupp för hundparken.

Tanken är att hundparken ska vara en social samlingsplats, därför är det viktigt att parken är central.

– Då kan äldre som inte längre har hund gå dit och umgås.

Tillbaka till ursprungsidén

Området är ett av de ursprungliga alternativen som sågs över, men andra alternativ har föreslagits längs vägen. Projektet startade för ett år sedan.

– Hundägare har blivit frustrerade. I centrum finns ingenstans att låta hundarna springa tryggt och enligt lag fritt, säger Gorbatow.

Inför styrelsens möte var förslaget Nyckelpigans område öster om Ingå centrum.

– Under mötet föreslog Ingrid Träskman (SFP) att vi i stället väljer det alternativ samhällstekniska nämnden föreslog så att hundparken är i centrum. Nu borde beslutet verkställas och jag hoppas det inte blir protester, säger Marie Bergman-Auvinen (SFP) som är ordförande i Ingås kommunstyrelse.

Söker understöd

Kommunen ger området för parken, men finansierar inte bygget av den.

Eftersom platsen för hundparken påverkar vad den kostar att bygga och hur planen kan se ut är det först nu arbetsgruppen kan börja planera.

Sedan gäller det att söka understöd.

– Det dyraste är staketen och staketarbetet, säger Gorbatow.

Staketen är tänkta att vara cirka en och en halvmeterhöga så att ingen hund ska kunna hoppa över, även om det råkar bli en snörik vinter.

Arbetsgruppen har också tänkt sig ett vindfång vid porten till hundparken.

Då kan man gå in genom en grind. Ta loss hunden och sedan öppna porten till antingen små eller stora hundar.

– Då en ny hund kommer brukar de andra rusa fram. Då är det tryggare om hunden är färdigt lös.

Det gör det också mindre sannolikt att en hund slinker ut av misstag.

Bygge med frivilliga krafter

Bygget av parken kommer att ske med frivilliga krafter.

– Jag har en mängd som anmält sig frivilliga att komma med och bygga, över både språk- och åldersgränser, säger Camilla Gorbatow.

– Med riktigt god tur får vi det byggt i höst

Tills Ingådagarna hoppas hon att arbetsgruppen kan visa upp något och berätta mera om parken i Pro Ingås tält.

Hon vågar ändå inte hoppas alltför mycket förrän parken står klar.

– Jag har slutat anta något i det här ärendet i och med att det haft så många svängar.

Mer läsning