"HRT-medlemskap borde utredas"

Bild: VN-arkiv

Ett medlemskap i Helsingforsregionens trafik skulle kunna gynna både kollektivtrafiken och ekonomin i Sjundeå. Dessutom föreslås kommunstyrelsen önska att staten tar över den trafik Sjundeå nu betalar för ur egen ficka.

På måndag föreslås kommunstyrelsen i Sjundeå starta en utredning av vad det skulle innebära för kollektivtrafiken om Sjundeå går med i Helsingforsregionens trafik (HRT). Förslaget kommer från bildningsnämnden.

Kollektivtrafiken i Sjundeå har försämrats under de senaste åren då buss- och tågturer dragits in. Sjundeå har i stället tvingats ordna egen kollektivtrafik vilket ökat kostnaderna.

För invånarna skulle medlemskapet kunna föra med sig mera lättillgänglig kollektivtrafik till huvudstadsregionen. Ett resekort skulle gälla för alla resor på HRT-området, för vissa resenärer kan det bli dyrare, för andra billigare. För kommunens del skulle skatteinkomsterna öka eftersom skatteavdragen för arbetsresekostnader skulle minska.

Sjundeå kan gå med i HRT tidigast från början av 2018. Ett medlemskap skulle kräva att HRT:s grundavtal måste ändras och att Sjundeå betala in ett grundkapital för medlemskapet.

"Staten höll inte sina löften"

På måndagens möte tar kommunstyrelsen även ställning till ett utlåtande om kommunikationsministeriets allmänna trafikplikt för 2017. Ministeriet vill ha Sjundeås åsikt om behovet av kollektivtrafik och andra trafiklösningar samt om rutter och tidtabeller för planeringen av nästa års trafik. Det nuvarande avtalet om köptrafik gäller till utgången av 2018 men även det kommer att granskas.

Sjundeå föreslås svara att det finns stora brister i de nuvarande tidtabellerna. Tåg- och busstrafiken både österut och västerut är endera otillräcklig eller inte ändamålsenlig sedan mars 2016 då tågtrafiken skalades ner.

Sjundeå ska också upprepa att kommunen i enlighet med avtalet om kollektivtrafik främjat spårtrafiken med hjälp av markanvändning och planering, men att staten inte hållit vad den lovat. Enligt regeringsprogrammet skulle kollektivtrafikens tjänster inte försämras.

Flera turer, mera ansvar

Sjundeå föreslås även ge konkreta förbättringsförslag. Även om tågturerna till och från Sjundeå förbättrats i augusti finns det behov av nya turer exempelvis under veckoslut. Dessutom borde närtrafikturerna förlängas även till Ingå och Karis.

Sjundeå hoppas också att kommunikationsministeriet skulle ta över ansvaret för de tågturer på vardagar som Sjundeå nu köpt av HRT och betalat ur egen ficka.

Kommunikationsministeriet ordnar ett diskussionstillfälle om trafiken på måndag.

Mer läsning