Hotellbygget får inte grönt ljus – staden får gå tillbaka till ritbordet och flera personer kan förlora sina jobb

Bild: Harald Grönstrand

Den planerade hotellbyggnaden på Fabriksudden får inte undantagstillstånd. Det betyder att bygget skjuts upp, hotellets och spaets öppettider begränsas och en del personal antagligen sägs upp.

Regatta Resorts får inte bygga en hotellbyggnad i tre våningar mellan spaet, Havsgatan och Torggatan. Miljönämnden valde i torsdags att inte ge bygget undantagstillstånd.

– Undantagstillståndet röstades ner med 5 röster emot, 2 för och 2 blanka röster, säger Björn Peltonen (SFP) som är nämndens ordförande.

Han säger att diskussionerna vid mötet kretsade kring att ärendet borde skötas via områdets detaljplan. Skulle undantagslovet ha beviljats skulle det ha varit från en 20 år gammal detaljplan.

– Vi föreslår i stället att stadsstyrelsen sätter i gång arbetet med en ny detaljplan, säger Peltonen.

Peder Planting. Bild: Johanna Lindholm

Måste skära ner

Peder Planting som är styrelseordförande på Hotel Regatta och Regatta Resorts är inte glad över miljönämndens beslut.

– Vi har ett samarbetsavtal med Hangö stad som bland annat stipulerar att vi är förpliktade att bygga ett hotell på Fabriksudden. Vi har följt alla våra avtal till punkt och pricka. Med detta beslut torpederade man ett projekt med 180 bäddplatser. Mycket otrevligt för alla som tror och lever på turism i Hangö, säger Planting.

– Det här betyder ett långt uppskov för hotellprojektet. Vi har redan anställt folk för projektet och själva marknadsföringen för att stödja och möta framtidens behov. Vi kommer att bil tvungna att påbörja samarbetsförhandlingar snarast, säger Planting.

Han säger att det kan röra sig om 4–6 personer som förlorar sina jobb, vilket han understryker är mycket i deras organisation.

– Det är en otrevlig julklapp av beslutsfattarna. Samtidigt kyler vi ner vårt anställningsbehov och rekryteringen av cirka 10 personer, säger Planting.

– Vi får lov att tänka om. Under de här förhållandena blir det säkerligen aktuellt att även skära ner på spaets öppettider. Det här är en mycket tråkig sak för Hangöborna, och det är svårt att se att vi nu får något stöd från staden när det gäller våra utvecklingsplaner.

Kommer ni att besvära er över miljönämndens beslut?

– Vi får se. Besvärar vi oss tar processen minst två år före vi kan gå vidare med byggandet, säger Planting.

Får vänta och se

Han säger att det andra alternativet för dem är att vänta på en ny detaljplan.

– Det tar minst 4–5 månader. Men känner jag Hangö rätt blir det inte klart före semestrarna, så det blir till hösten. Sedan är det med facit på hand alltid besvär, så när de är behandlade är det redan höst 2021. Och då kan vi inte ha byggstart före våren 2022, så hotellet blir i så fall färdigt 2023.

Han säger att en möjlighet också är att man inte gör någonting, utan väntar och ser vad staden får till stånd.

– Våra investeringar i Hangö har till en större del varit för att utveckla Hangös turism än en ekonomisk vinning. Vi har tvinnat i stadens beslutsångest, besvärsprocesser och anarki länge nog – detta behöver vi inte längre ta.

Peder Planting säger också att det här innebär att Drottningbergets projekt inte kommer att framskrida.

– Vi följer avtalet, vilket vi alltid gjort, och bedömer situationen på nytt tidigast om fyra år. Det är det här som Hangö får.

På fredagen tog Planting också och gick ut ur Hangös turismbolag Hanseas styrelse.

Stadsdirektör Denis Strandell. Bild: Christoffer Holm

Besviken över beslutet

Stadsdirektör Denis Strandell var på plats när miljönämnden fattade sitt beslut i torsdags. Han anser att nämndens beslut var mycket olyckligt.

– Det fanns inga orsaker till ett sådant här beslut. Personliga åsikter borde inte spela någon roll i sådana här fall. Oberoende kostar det här Hangöborna stora pengar, varje år som hotellet inte är byggt mister vi några miljoner euro i uteblivna intäkter, säger Strandell.

Han säger att beslutet ger en signal om att Hangö som stad inte är företagarvänligt samtidigt som det ger en signal att man inte litar på stadens tjänstemän.

– Det finns inget som mer omotiverande än att nämnden ifrågasätter tjänstemännens kompetens, och hur ska företagare verka i en sådan här miljö där allt rivs och förstörs, säger Strandell.

Vad står det i stadens samarbetsavtal med Regatta Resorts om hotellutbyggnaden?

– Det explicita kravet i avtalet var spaet, men hotellet är en option. Men från stadens sida vill vi gärna se hotellet, med vår bristande hotellkapacitet är det något av det bästa som kan hända Hangö, säger Strandell.

Han säger att man från stadens sida har förbundit sig till att främja de här projekten, men att han nu inte vet hur framtiden för bygget ser ut.

– Det här var den gyllene chansen.

De som under miljönämndens möte röstade för att ge bygget undantagstillstånd var Björn Peltonen (SFP) och Kaisa-Marja Sirviö (SDP). De som röstade mot var Stephan Horn (SFP), Anna Teikari (SFP), Krister Sjöholm (SDP), Päivi Moilasheimo-Jansson (VF) och Rolf Nyström (Hangö 2016). Johanna Sandin (SFP) och Timo Sarojärvi (Gröna) röstade blankt.

Mer läsning