Hot om vite i rivningsfall

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg möts den 13 september och har då en långkörare på agendan.

Det handlar om rivning av ett bostadshus och en ekonomibyggnad i Rösund i Snappertuna.

Byggnadsinspektörer konstaterade vid en inspektion i juni i fjol att taket rasat in på bägge byggnader, väggarna var sneda och golvet murket. En brunn på gårdsplanen saknade lock och klassades därför som farlig, precis som husen.

Fastigheten ägs av en person och innehas av en annan. Innehavaren, med livslång användnings- och besittningsrätt, ålades att iståndsätta eller riva husen per den 31 augusti i år. Det har inte skett och nu föreslås tidsfristen förlängas med två månader.

Orsaken till förlängningen av tidsfristen har att göra med sättet som nämndens förra beslut delgavs på. Det gavs inte med mottagningsbevis till fastighetens innehavare, bara till dennas ombud. Det var endast proceduren med mottagningsbevis som var bristfällig.

Om inte åtgärderna på fastigheten utförts per den 31 oktober föreslås ett vite på 5 000 euro.

Mer läsning