Hot om vite i rivningsfall

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg möts den 13 september och har då en långkörare på agendan.