Höstlovet blev röstningsfråga - skolorna kan inte ha olika långa lov

Höstlovet i Kyrkslätt är en vecka långt även nästa år. Skolorna kan inte ha olika långa lov på grund av skolskjutsarna.

Vid bildningsnämndens möte i onsdags föreslog Tony Björk (SFP) att det finskspråkiga och det svenskspråkiga bildningsväsendet själva skulle få besluta om höstlovet. Linda Basilier (SFP) understödde förslaget.

Så här har man gjort i Esbo och Helsingfors där svenskspråkiga skolor har två dagars höstlov och finskspråkiga en vecka.

– Den enkät som gjordes gav inte riktigt svar på hur vad man har tänkt om saken i de svenskspråkiga skolorna. Enligt erfarenhet har det funnits mycket stöd för ett kortare höstlov i de svenska skolorna, sade Björk.

Förslaget förlorade i omröstningen med siffrorna två mot sju. Därmed är höstlovet en vecka nästa år och skolan börjar den 8 augusti, ifall kommunstyrelsen inte ingriper.

Bildningsdirektör Hannele Kujala säger att det är svårt att ordna lov på olika tider i skolorna i Kyrkslätt eftersom skolskjutsarna i kommunen inte ordnas skolvis. Kommunen skulle då bli tvungen att ordna skolskjutsar i hela kommunen också då största delen av eleverna har lov. I Esbo och Helsingfors är läget enligt Kujala ett annat eftersom en stor del av skolskjutsarna sker med normal kollektivtrafik.

Mer läsning